BRUSTADBU: Kø av folk på søndagshandel i Trondheim. Foto: TOM ØSTHUUS
BRUSTADBU: Kø av folk på søndagshandel i Trondheim. Foto: TOM ØSTHUUSVis mer

Søndag den hellige

Er bibelske lover om hvile nødvendig lenger?

Meninger

Hva betyr søndagen for den jevne innbygger i Norge? Finnes det virkelig et entydig svar på dette spørsmålet, som står i stil med den tradisjonskristne kulturarven?

Det rimer dårlig med det stadig mer flerkulturelle og sekulære Norge.

I motsetning til tradisjonskristne nordmenn har andre kulturer sine egne helligdager. Jøder er det ikke mange av i Norge, men de har sin «søndag» på lørdag. Muslimer, en vesentlig større og voksende del av Norge, har sin bønnedag på fredager.

Hvorfor skal de kristnes helligdag være bindende for når folk fra andre kulturer får lov til å drive butikk?

Det nordmenn pleier å kalle «innvandrerbutikker» har som oftest åpent på søndager, spesielt i urbane strøk.

En del av dem holder ulovlig åpent i og med at butikkene er større enn den vilkårlige grensen på 100 kvadratmeter.

Samfunnet vårt, med kristne lover, gjør altså lovbrytere av mennesker som har en annen kultur.

Og hvorfor holder «innvandrerne» åpent på søndager? Jo, fordi det er lite konkurranse og lønnsomt; fordi mange av dem har bedre arbeidsmoral enn etniske nordmenn; fordi de i snitt er fattigere enn andre og ønsker å jobbe seg oppover i samfunnet; fordi de kanskje ikke får seg jobb noe annet sted.

De som rammes aller mest av at butikker ikke ansetter folk til søndagsjobber er nettopp (arbeids) innvandrere.

Når etniske nordmenn ikke gidder å jobbe på søndag, da står de som har vansker med å finne seg jobb ellers i kø for en slik jobb. En deltidsjobb på søndag kan være foten inn døra til arbeidslivet for mange som mangler andre jobbmuligheter.

Muslimer har ingen betenkeligheter med å jobbe på søndager, og hvorfor skulle de det? De har sin egen «hviledag» som alle andre, bare at den er på en annen dag enn «oss».

Hvorfor skal samfunnet vårt bygges på at alle må «hvile» den dagen det står i bibelen? Hvorfor skal vi fortsette å dele befolkningen mellom «dem» og «oss» på denne måten?

Og hva med alle nordmenn som ikke bryr seg om bibelen?

Ja, for er det ikke merkelig at mens statskirken ble opphevet i 2012, skillet mellom stat og kirke blir større og større, færre og færre anser seg som kristne - så beholder vi altså lover om åpningstider som eksplisitt henviser til det gudstjenestelige liv?

Den gang bibelen ble skrevet, fantes det ingen arbeidsmiljølov i Norge - eller strengt tatt noe annet sted i verden.

Som med så mange andre ting som står i bibelen, bakte den inn kloke råd om å hvile minst en dag i uka - via et påbud fra Gud.

Leser man bibelen som en fundamentalist i dag, må en hvile på søndager; tar man heller poenget med budskapet, var det at folk trenger hvile mellom slagene for å beholde god helse.

Året er nå 2015 og Norge har en av verdens mest omfattende arbeidsmiljølover. Siden bibelske tider har vi, mye takket være fagbevegelsen, kommet fram til at det er best for helsen å jobbe fem dager i uka framfor seks.

Dette er ikke bare noe en har funnet på, dette støttes også av forskning - det gjør oss mer produktive og holder oss friskere.

Vi trenger ikke lenger bibelen for å beskytte oss mot å jobbe for mye - det er arbeidsmiljøloven sin jobb.

Så hvorfor har vi fremdeles bibelske lover om dette?

Færre enn 2 % av nordmenn går i kirken på søndager. Forskning fra USA viser at liberalisering av åpningstider for en del år siden førte til en 5 % nedgang i oppmøte ved søndagsgudstjenestene.

De kristnes frykt for søndagsåpent er derfor forståelig, om enn noe overdrevet; forholdene i USA og Norge er vidt forskjellige. De kristne som møter opp i Norge er mer trofaste enn de i USA.

Derfor er det spesielt at KrF-leder Knut Arild Hareide, fremste talsmann mot søndagsåpent, kommer med en fallitterklæring mot norske kristne ved å slå i bordet med kristennasjonalisme for å beskytte søndagen.

- De verdiene som vi har bygd landet vårt på, de skal vi løfte opp, og dette er en del av de verdiene jeg tenker at det er viktig for oss å ta vare på, sa Hareide i løpet av «Debatten» på NRK i februar.

Det vitner om en fundamental mistillit til norske kristnes trofasthet - at de ikke kan stoles på til å velge gudstjeneste framfor IKEA på en søndag.

Av de 5 % som forsvant fra kirken i USA, ønsker kirken virkelig å beholde slike overflatiske medlemmer?

Hareides kristennasjonalistiske budskap er dypt problematisk sett opp mot resten av det KrF pleier å stå for - inkludering, integrasjon og det flerkulturelle Norge. Garantistene for det «fargerike» Norge, som Hareide kalte det, bør også være oppskaket av slik retorikk.

I et flerkulturelt, sekulært og kunnskapsbasert Norge, kan det ikke lenger være slik at alle må hvile da den kristne gud befaler. Arbeidsmiljøloven garanterer alle nok hvile hver uke, om enn på forskjellige dager.

Lørdagen er, for de aller fleste, like mye en hviledag som søndag. Det er bare for tradisjonskristne at den ene er mer spesiell enn den andre.

For folk fra andre kulturer, så gjelder helt andre ønsker om hviledager og mulighet til å jobbe. Ikke-troende blir tvunget til å leve sine liv i tråd med bibelen.

Tradisjonskristne nordmenn bør ta hensyn til det kristne budskap om å elske sin neste som seg selv. Det er på tide å la alle i Norge få like muligheter til å bestemme hvilken dag i uka skal være deres «søndag».

Ja, til og med om det er Allah som befaler noe annet.

Eller IKEA.