MENER FORSKNINGEN ER FOR UNØYAKTIG: Olje- og energiminister Terje Søviknes. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
MENER FORSKNINGEN ER FOR UNØYAKTIG: Olje- og energiminister Terje Søviknes. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Klima:

Søviknes må ta forskningen på alvor

Olje- og energiministeren argumenterer som en forsentkommer som har fått seg enda en grunn til å somle.

Meninger

En viktig forutsetning for å kunne kutte nok i CO2-utslippene til at temperaturen på jorda ikke overstiger klimamålene, er kunnskap om hvor mye planeten tåler. De siste årene har derfor det såkalte «karbonbudsjettet» vært sentralt i klimadebatten. Kort sagt er det modeller som forsøker å beregne hvor mange tonn CO2 vi kan slippe ut hvis vi skal nå klimamålene fra Parisavtalen, som forplikter oss til å holde den globale oppvarmingen «godt under to grader» sammenliknet med 1990-nivået. Aller helst under 1,5 grader.

Lenge har det sett svært stygt ut for sjansene våre til å nå 1,5-gradersmålet. Modellene har antydet at vi bare har fem år med dagens utslippsnivå igjen før det glipper. Flere har beskrevet det som både en fysisk og politisk umulighet å få det til.Vi slipper ut for mye, og vil ikke nok. Krysser vi grensa, er det ingen vei tilbake.

Forrige uke kom det imidlertid gode nyheter fra verdens ledende forskere på sammenhengen mellom CO2-utslipp og temperaturøkning. Nye beregninger viser at 1,5-gradersmålet ikke er en umulighet likevel. Hvis det stemmer, vil det være en av menneskehetens største muligheter til å rette opp i egne feil. Dersom vi har 20 år på oss – ikke fem – er det håp.

Men det var ikke bare klimabevegelsen og forskerne som gledet seg. Olje- og energiminister Terje Søviknes så også sitt snitt til å innkassere en seier. Hvis det viser seg at forskningen vingler, må det bety at Fremskrittspartiet har hatt rett i alle år: Det er stor usikkerhet knyttet til de reelle konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer. Søviknes tok rapporten til inntekt for nettopp det: «Det hefter stor usikkerhet med dette, og vi trenger mer kunnskap,» sa Søviknes til NRK.

Det er ren avledningsmanøver fra en statsråd, et parti og en regjering som ikke er villig til å gjennomføre større kutt i utslippene. Framfor å anerkjenne rapporten som en mulighet til å nå 1,5-gradersmålet, bruker Søviknes den til å så tvil om klimaforskningen og argumentere for fortsatt full gass på norsk sokkel. Han argumenterer som en forsentkommer som har fått enda en grunn til å somle.

Men som klimaforskerne i CICERO påpeker er 1,5-gradersmålet fortsatt bare en teoretisk mulighet: «Virkeligheten krever fremdeles en større reduksjon i klimagassutslippene enn hva verdens land så langt har forpliktet seg til i Parisavtalen», skriver de. Og selv hvis vi klarer å begrense oss til 20 år med utslipp er sjansen for å lykkes bare rundt 66 prosent, ifølge forskerne.

MDGs Une Bastholm har derfor helt rett når hun påpeker Søviknes manglende risikovurderingsevne: Ville Søviknes satt seg på et fly dersom bare to av tre nådde fram?