Sp et sentrumsparti?

SENTERPARTIETS prosjekt ved stortingsvalget, er å sikre flertall for en rød regjering som vil føre mindre sentrumspolitikk. I mange viktige verdispørsmål er SV og Ap på kollisjonskurs med Sp - og ikke minst Sp\'s egne velgere. Kontantstøtten er et åpenbart eksempel. En undersøkelse utført av Sentio viser at hele 65 prosent av Sp-velgerne ønsker å beholde kontantstøtten. Men en stemme til Sp er i realiteten en stemme for å avvikle denne populære ordningen. Både SV og Ap har gjentatte ganger sagt at de vil fjerne kontantstøtten i neste stortingsperiode. Ap-leder Jens Stoltenberg vil ta valget på vegne av foreldrene og sier at «vi ikke kan premiere de som har valgt feil». Valgfrihet for småbarnsfamiliene har vært en viktig verdi for alle de tre sentrumspartiene. Vi har hatt tillit til at foreldrene selv kan velge gode omsorgsløsninger for sine barn. I møte med tidsklemma ønsker moderne småbarnsforeldre seg valgfrihet og fleksibilitet. Sentio-undersøkelsen viser at unge under 30 år er mest positive til kontantstøtten.

SP HAR i åpningen av valgkampen markedsført seg selv som frivillighetspartiet. KrF deler Sp\'s engasjement for frivillig engasjement. Sentrumspartiene har alltid vært frivillighetens beste støttespillere. Et levende samfunn trenger frivillig innsats. Men også på dette området vil Sp møte overmakten. Den britiske sosiologen Anthony Giddens, som var en av hjernene bak Tony Blairs New Labour, understreket sterkt behovet for frivillig engasjement. Men våre hjemlige sosialdemokrater og sosialister har ikke fulgt opp Blair: SV og Ap ser ikke på samme måten som sentrumspartiene verdien av frivillig innsats. De sosialistiske partiene er mest kjent for detaljstyring av organisasjonene, og forslag om å fjerne skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner - en ordning som har gitt fotballag, speiderforeninger, hjelpeorganisasjoner og trossamfunn milliardbeløp. Hvordan kan Sp forvente å ha noen som helst troverdighet som frivillighetsparti, når de planlegger kompaniskap med slike partier?

SP KAN IKKE få gjennomslag for alle sine saker i samarbeid med SV og Ap. KrF har utfordret Sp til å fortelle velgerne hvor hardt partiet vil stå på sine sentrumsverdier. I saker som kontantstøtten, bioteknologiloven, utvidelse av abortgrensen, frivillighet, innføring av heldagsskole, utflytting av statlige arbeidsplasser, miljø og landbruk er partiet rykende uenig med sine samarbeidspartnere. Velgerne bør få vite hva en stemme til Sp innebærer på disse helt sentrale områdene. Å være et sentrumsparti, innebærer å velge en tredje vei - utenom sosialismen og liberalismen. Styrken til dagens regjering, er at den finner løsninger til begge sider i det politiske landskapet. I denne stortingsperioden har for vi for eksempel funnet løsninger sammen SV i miljøpolitikken, Ap i velferdspolitikken og Frp i familiepolitikken. I en rød regjering vil Sp måtte finne løsningen på alle saker sammen med SV og Ap. Sp kan dermed komme til å vri tyngdepunktet i norsk politikk bort fra sentru