STORE KONSEKVENSER: Skulle Norge gå ut av Schengen-samarbeidet vil Sverige måtte innføre full overvåkning langs hele grensa, skriver artikkelforfatteren. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Scanpix
STORE KONSEKVENSER: Skulle Norge gå ut av Schengen-samarbeidet vil Sverige måtte innføre full overvåkning langs hele grensa, skriver artikkelforfatteren. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB ScanpixVis mer

SP svekker landets trygghet

Senterpartiets forvridde fortellinger om at Norge klarer seg uten Europa er uansvarlig.

Meninger

Senterpartiet forsøker å slå politisk mynt på flyktningstrømmen. SP har fremmet forslag i Stortinget om å trekke Norge ut av Schengen-avtalen. Konsekvensene for Norge vil være store. Mangel på tilgang til felles europeiske registre og databaser vil svekke personkontrollen på norsk grense og på norsk territorium. Vår trygghet vil bli svekket. Politiets mulighet til å bekjempe den alvorlige og grensekryssende kriminaliteten vil bli betydelig redusert.

SP drømmer seg tilbake til den nordiske passunionen fra 1954. Det finnes ikke lenger et nordisk passkontrollsystem å falle tilbake på. De andre skandinaviske landene som er EU-medlemmer vil ikke kunne fremforhandle en gjenopprettelse av et nordisk passfrihetsområde dersom Norge trer ut av Schengen. Skulle Norge gå ut av Schengen-samarbeidet vil Sverige måtte innføre full grensekontroll-overvåkning langs hele svenskegrensa. Det vil påføre Sverige en betydelig kostnad.

Det europeiske samarbeidet har aldri stått høyt i kurs i Senterpartiet. Isolasjonisme, proteksjonisme og rullegardin mot Europa er Senterpartiets utenrikspolitikk. Norsk utmelding av Schengen vil svekke mulighetene for å bortvise asylsøkere til andre europeiske land. Europeiske land som etter Dublin-forordningen er ansvarlige for å behandle søknad om asyl, vil ikke være pliktig til å ta tilbake asylsøkere som ankommer Norge. Konsekvensen vil antakelig være store opphopningsproblemer ved den norske grensa.

En utmelding vil ramme norsk næringsliv brutalt, ikke minst eksport av sjømat. Eksport og import vil bli direkte berørt av transportforsinkelser ved grenseovergangene. Innføring av full personkontroll på norske grenser vil kreve om lag 1000 årsverk og koste ca. en milliard kroner.

EØS-avtalens regler om fri bevegelse av arbeidskraft, innebærer at mange arbeidstakere krysser grensen mot Sverige og Finland daglig. Innføring av pass- og personkontroll vil innebære en betydelig byrde og føre til et mindre fleksibelt arbeidsmarked. Norge må dessuten etablere et eget norsk visumregelverk som vil svekke norsk trygghet.

Norge har en åpen økonomi. EØS- og Schengen-avtalen er pulsåren til EU og det europeiske markedet. Utmelding av Schengen-avtalen vil svekke Norge som samarbeidspartner i EU, og innflytelsen på viktige beslutninger for norsk næringsliv. Men det blåser SP i. Senterpartiets forvridde fortellinger om at Norge klarer seg uten Europa er uansvarlig.