Spar pengene og kreftene dine

Kronisk syke bør prioritere skolemedisin.

KRONISK SYKDOM: Man bør prioritere behandlingsformene med dokumentert effekt, mener innleggsforfatteren. illustrasjonsfoto: Ole C. H. Thomassen
KRONISK SYKDOM: Man bør prioritere behandlingsformene med dokumentert effekt, mener innleggsforfatteren. illustrasjonsfoto: Ole C. H. ThomassenVis mer

Mennesker med alvorlig, kronisk sykdom, som leddgikt, bør oppsøke legehjelp og starte med behandlingen legen anbefaler. Mange kronisk syke må regne med å få redusert inntekt. Da bør man prioritere behandlingsformene med dokumentert effekt, også dersom man har penger til overs i dagligøkonomien. For revmatikere kan dette for eksempel være behandlingsreiser til utlandet der de vil kunne få fysioterapi og trene daglig i et gunstig klima.

For revmatikere er også forhøyede kostnader til skotøy og strøm vanlig, og en del pasientgrupper må betale høye egenandeler for å få behandling hos fysioterapeut her hjemme. Vedlikeholdsbehandling av huden for pasienter med psoriasis kan medføre betydelige kostnader.

Alternativ medisin innebærer ofte betydelige utgifter til ulike apparater og dietter. Det vil være et sjansespill for kronikere med utsikter til reduserte inntekter å bruke penger på alternativ medisin på bekostning av behandling som har dokumentert effekt. Det stilles ingen krav til autorisasjon eller utdanning for behandlere innen alternativ medisin, noe som ikke bidrar til å skape tillit til den behandlingen de foreskriver.

Den emosjonelle kostnaden forbundet med mislykkede forsøk på å bli frisk ved hjelp av alternativ medisin skal heller ikke undervurderes. En syklus der fortvilede pasienter forsøker stadig nye alternative behandlingsformer, bare for å oppleve nye skuffelser, kan være en tung bør å bære, spesielt for syke mennesker som har en tung bør å bære fra før.

På sikt vil mange kronikere med alvorlige plager få behov for tilrettelegging av bolig eller bil, og hjelpemidler til bruk i hjemmet. Utgifter til fysikalsk behandling, trenings- og behandlingsopphold og til nødvendige medisiner kan bli betydelige.

Med dårlige utsikter til noe annet enn en lav inntekt bør man prioritere bort eksperimentelle behandlingsformer til fordel for behandlingsformer med dokumentert effekt, og heller spare penger og krefter til den dagen man virkelig får behov for dem.