ROTETE STYRING: Økonomisk rot preger allerede Munchs jubileumsår 2013. For å få bukt med pengeproblemene har ledelsen i Munch-museet bestemt at 16 årsverk må kuttes. Det vil ikke museet se stor effekt av før i 2014. Foto: Adrian Øhrn Johansen / Dagbladet
ROTETE STYRING: Økonomisk rot preger allerede Munchs jubileumsår 2013. For å få bukt med pengeproblemene har ledelsen i Munch-museet bestemt at 16 årsverk må kuttes. Det vil ikke museet se stor effekt av før i 2014. Foto: Adrian Øhrn Johansen / DagbladetVis mer

Sparer lite på nedbemanning

Munch-museet sparer bare 3,6 millioner på å kutte 16 årsverk.

(Dagbladet): Starten av jubileumsåret 2013, som markerer Edvard Munchs 150 års bursdag, har ikke startet bra for Munch-museet på Tøyen.

For kort tid siden fikk museets ansatte beskjed om at 16 årsverk må kuttes, som betyr at cirka 20 ansatte må gå. Museet har brukt for mye penger, og må spare inn hele 12 millioner kroner.

- Effekten kommer ikke i år For å imøtekomme innsparingen har ledelsen ved museet satt opp en innsparingsplan. Et av hovedtiltakene for å spare er å kutte de nevnte 16 årsverkene. Men det er langt i fra nok. Kommunikasjonsdirektør ved museet, Bård Hammervold, bekrefter at nedbemanningen bare vil føre til en innsparing på 3,6 millioner kroner i 2012.

- Den fulle effekten vil ikke komme i år, med tanke på at vi allerede er så langt ut i året. Effekten for et fult år vil vi ikke få før i 2014, sier han.

Grunnen til det er at Oslo kommunes regelverk sier at hvis en ansatt i kommunen blir overtallig, må organisasjonen selv enten sørge for å flytte vedkommende til en annen jobb, eller betale ut lønn.

Må betale lønn til de overtallige Makstiden på å få utbetaling av lønn i overtalligfasen er på 2 år. I Oslo kommunes prosedyre for bemanningsreduksjon, står det følgende:

«Virksomhetene står ansvarlig for å dekke lønnskostnadene for overtallig personell inntil vedkommende ansatte enten er omplassert i fast stilling, er benyttet i midlertidig stilling i annen virksomhet eller vedkommendes ansettelsesforhold opphører».

- Vi følger de prinsippene som ligger til grunn i Oslo kommunes retningslinjer for overtallighet, sier Bård Hammervold.

- Hvordan vil dere spare de resterende pengene?

- Isolert sett vil effekten av bemanningsreduksjonen gjøre at 2013 går i balanse. Med en reduksert fast bemanning og andre kostnadsreduserende tiltak innenfor administrasjon, markedsføring og drift, regner vi med å ha økonomien i balanse innen utgangen av 2014, sier Hammervold.

- Fjær som ble til ti høns Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) synes ikke det er oppsiktsvekkende at nedbemanningen ikke fører til en større sparesum.

- Nedbemanningen vil gi en større effekt i 2014, og spesielt over tid. Museet må spare inn i løpet av 2013, men må være i budsjettmessig balanse innen utgangen av 2014, sier han.

- Oppmerksomheten rundt og framstillingen av denne saken fremstår for meg som noen fjær som ble til flere høns. Det er alvorlig at museet har brukt mer penger enn de har budsjett til, og det er alvorlig at museet er inne i en vanskelig omstillingsprosess, men derifra til fremstilling av at titalls millioner ikke er brukt til formålet er ikke korrekt, sier han og legger til:

- De siste årene har det vært en grundig opptrapping i ressursene vi bruker på å forvalte Edvard Munchs arv. Selv med en slik opptrapping har etaten hatt en for høy styringsfart en stund, som må trappes ned. Det er en kraftig, men nødvendig omstilling, og jeg har full tillit til at etaten gjennomfører den slik at de bringer sine budsjetter i balanse.

- Har du vært tilstrekkelig orientert om museets situasjon?

- Jeg har vært orientert om utviklingen i den økonomiske situasjonen hele veien, og det har bystyret også vært. Dette har vært framme hele veien, også behovet for nedbemanninger.