Spark den som sparkes skal

Ingress

Meninger

Nordnorske politikere har sparket redaktør Thomas Nilsen i BarentsObserver fordi han ville drive fri og uavhengig journalistikk fra nordområdene. Høvdingene i Hålogaland ville ha kontroll over nyhetene, blant annet for ikke å tråkke sine russiske partnere i nord på tærne.

Det skjer med et medium som med små ressurser gang på gang har imponert med å levere kvalitetsjournalistikk fra og om de viktige russiske nordområdene. Det skjer i ei tid da russiske medier er under sterkt press fra sine eiere om å levere «riktig» og ikke kritisk journalistikk.

At Barentssekretariatet, som eier BarentsObserver og lever av midler fra norske myndigheter, opptrer slik i ei tid da de demokratiske kreftene i Russland er under sterkt press, er utrolig. De juridiske sidene ved sparkingen av Nilsen er tvilsomme. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er de politiske signalene høvdingene i Hålogaland sender over grensa til Russland. De forteller russiske myndigheter og folk flest at også i Norge - og i et norsk medium som eksplisitt har med Russland å gjøre - så er det greit at eier bestemmer innholdet i journalistikken.

Barentssekretariatet nekter BarentsObserver å bli redigert etter redaktørplakaten - som i prinsippet er garantisten for fri og uavhengig journalistikk i Norge. Det er uhørt.

Sparkingen av Nilsen har skapt reaksjoner. Norsk journalistlag støtter Nilsen, og UD, som koordinerer den offentlige støtten til Barentssekretariatet, ber om en forklaring på hvorfor Thomas Nilsen ble sparket. Mandag er styreleder i Barentssekretariatet, Stig Frode Olsen, kalt inn på teppet i UD for å gi en forklaring på hvorfor redaktør Nilsen er sparket. Strengt tatt burde noen nappe i det teppet, slik at de ansvarlige for denne farsen gikk på snørra.

Det haster med å ordne opp i denne saken. Et unikt og uvanlig viktig journalistisk miljø kan gå tapt hvis ikke myndighetene ordner opp. Barentssekretariatet bør ikke lenger være eier av BarentsObserver, som er et nettsted som publiserer på engelsk og russisk, og derfor er særlig viktig som et troverdig medium i de russiske nordområdene. Kanskje bør BarentsObserver bli en stiftelse, finansiert av UD? Kanskje finnes det andre måter å organisere BarentsObserver på? Hører du, Børge Brende. For ordens skyld, Dagbladet støtter redaktør Thomas Nilsen i denne saken.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.