Spellemann, Bylarm og en liten skandale

SAMTIDIG SOM norsk musikkbransje feiret seg selv med Spellemannpriser på TV2 i helga, kastet leder av Spellemann-komiteen, Andreas Gilhuus, ut en brannfakkel på nettstedet Ballade. Han ønsker å innlemme Spellemannprisen i Bylarm. Den unge musikeren og entusiasten i det idealistiske plateselskapet d'But har fornyet og oppdatert Spellemann-organisasjonen, som har vært preget av krangling, forgubbing og til dels arrogante og autoritære holdninger.

DET ER viktig å lytte til Gilhuus' høyttenking. Ei uke med søkelys på musikkbransjen med kurs og konserter for ukjente artister som kulminerer med Spellemann-utdelinger, ville gitt enda større fokusering på norsk musikk enn i dag. Men det spørs om Alarmpris-general Svein Bjørge setter pris på Gilhuus' utspill, som vil kuppe Bylarm foran øyene på Alarm. Alarmprisen ble avviklet på Bylarms siste dag, noe som ble et gjennombrudd for den mer undergrunnsorienterte prisen.

HVORVIDT DET er riktig å integrere Bylarm og Spellemann eller la Bylarm og Alarm fortsette samarbeidet eller holde dem fra hverandre, er vanskelig å gi svar på uten at premisser og argumentasjon er kjent. Det kan raskt reises innvendinger mot å blande Spellemannpris-glamour knyttet til etablerte artister opp mot Bylarms idé om å slippe undergrunn og grasrota til. Men Spellemannprisens tyngde kan gi synergier og økt fokus på underskogen. Men hva med Alarmprisen? Er forslaget et nådestøt? Bør Alarm legges til en annen tid på året?

Derfor er det viktig at de tre partene fordomsfritt diskuterer Gilhuus' forslag spesielt og norsk musikkpris/talentspeiding generelt. For alle har samme mål, å sette søkelyset på norsk musikk.

SELV OM det ikke var noen store skandaler under avviklingen av Spellemannprisen, sørget NRKs profilerte kvinnelige rockjournalist i radio og tv selv for å havne i dårlig lys. Kristin Winsents var med å nominere artister til rock-klassen. Hun er kjæresten til Robert Buraas i Madrugada, som vant prisen. Det hadde de nok gjort uten hennes medvirkning, men det tar seg dårlig ut. Det var det nærmeste vi kom en Spellemann-skandale.