Spenstig

Hvorfor kan det være så befriende å lese bøker på nynorsk eller dialekt? Nynorsken eier en egen poesi, dialekten en frodighet som farger historien.

Slik er det med Kine Hellebusts debutbok for barn. Hennes spenstige nordnorsk kommer ut av sidene, vi hører det.

Paulsen og Hellebust har sammen utviklet historien om vesle Anne i Svolvær, som får høre om et skrin hos han Zahl på Kjerringøy. Det skal inneholde mange skatter. Det trengs tre nøkler for å åpne det, men den tredje er borte. Inntil Anne finner den, og begir seg ut i verden for å avsløre skrinets hemmelighet.

Ingen stor bok, men en søt fortelling om noe som hendte for lenge siden. Paulsens illustrasjoner har ømhet og humør.