Spetalen anker dommen

Finansmannen vil at Dagbladets journalister skal bli dømt.

- Vi mener det er riv ruskende galt at de to journalistene som skrev saken ble frifunnet, sier Spetalens advokat, Cato Schiøtz, til Dagbladet.

Finansmannen anker saken i sin helhet inn for Borgarting lagmannsrett. Oslo tingrett avsa dom for to uker siden etter Dagbladets forsideoppslag «Kjendismilliardær amok på utested».

Spetalen uttrykte da tilfredshet over dommen.

«Overdrevet»

Tingretten slo fast at Dagbladets oppslag om finansmannen Øystein Stray Spetalen «går en del av hengslene», og at «det nærmest ikke står et sant ord på avisas første side».

Retten mente det har offentlig interesse når en mann som Spetalen «i et øyeblikks sinne, mister fatningen slik at han begår en legemsfornærmelse på en restaurant».

Men de mener oppslaget var betydelig overdrevet, sterkt krenkende og injurierende.

Dagbladet og ansvarlig redaktør Anne Aasheim ble dømt til å betale henholdsvis 250 000 og 20 000 kroner i oppreisning, for å ha framsatt rettsstridig injurierende påstander mot Spetalen.

OVERRASKET: Dagbladets redaktør Anne Aasheim er overrasket over at Øystein Stray Spetalen anker dommen. Her i retten sammen med prosessfullmektig Frode Elgesem. Foto: Frank Karlsen
OVERRASKET: Dagbladets redaktør Anne Aasheim er overrasket over at Øystein Stray Spetalen anker dommen. Her i retten sammen med prosessfullmektig Frode Elgesem. Foto: Frank Karlsen Vis mer

De to saksøkte journalistene som skrev saken ble frifunnet, fordi de ikke hadde hånd om utformingen av avisas førsteside. Dette utfallet er Spetalen ikke fornøyd med.

Retten ville heller ikke gi ansvarlig redaktør bøtestraff for å ha trådt feil i forhold til grensene for ytringsfriheten, da dette blir sett på som «en gammelmodig reaksjon».

Retten anså saken «dels vunnet og dels tapt» og kom derfor til at hver av partene måtte bære sine saksomkostninger.

Forundret over anken

Ansvarlig redaktør Anne Aasheim er overrasket over anken.

- Jeg er forundret, siden Spetalen så til de grader uttrykte tilfredshet over dommen i tingretten, sier hun.

- Spetalen velger sågar å anke selve straffesaken, og det er jeg enda mer forundret over - all den tid tingretten slo fast at en slik type straffeforfølgelse ikke hører hjemme i dagens samfunn.

Cato Schiøtz varsler også at Spetalen nå i tillegg vil gå til erstatningssak mot Dagbladets kveldsredaktør Frode Hansen, som utformet forsiden.

ANKER: Øystein Stray Spetalen vil at også journalistene og kveldsredaktøren i Dagbladet skal bli dømt.