Spill jazz om du kan

Strålende tiltak for spredning av norsk jazz.

BOK: Dette er første bok i en serie som tar sikte på å bevare norske jazzkomposisjoner for ettertida. Norsk jazz er et frodig drivhus av musikk - og har vakt oppsikt verden over. Men tilbudet på noter til denne musikken har vært mildt sagt magert.

Dette har jazzsangeren Hilde Hefte tenkt å gjøre noe med. Her er ti musikere presentert med noter til sentrale verk. Framtidas notebøker er ment å ta for seg både sentrale enkeltkomponister og samlinger som denne første.

I disse tider med fokus på mannsdominans både her og der i kulturlivet, er det befriende at halvparten av dem som er representert, er kvinnelige musikere. Karin Krog, Elin Rosseland, Olga Konkova, Inge Stangvik Vindorum, Eldbjørg Raknes - sterke navn som med stor sjangermessig bredde er med på å markere spennet i moderne norsk jazz.

Utvalget menn spenner fra veteranene Einar Iversen og Bjørn Alterhaug til yngre folk som Vigleik Storaas og Petter Wettre. Jan Gunnar Hoff tilhører en slags mellomgenerasjon.

Samtlige komponister er presentert med tekster på engelsk. Det er selvsagt nødvendig, men en norsk oversettelse hadde også vært på sin plass, eventuelt bakerst i boka. Ellers er heftet delikat og oversiktlig. Og betimelig.

Som det heter i Olav Angells dikt som innleder denne samlingen:

En natt finner jeg månen

over tangentene på pianoet -

den savner musikk