SVARER: Thor Gjermund Eriksen svarer på adm. dir Eirik Lysholm i Mentor Medier. Lysholm skrev en kronikk i Dagbladet forrige uke hvor han mente A-pressens oppkjøp av Edda-avisene vil svekke mediemangfoldet. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
SVARER: Thor Gjermund Eriksen svarer på adm. dir Eirik Lysholm i Mentor Medier. Lysholm skrev en kronikk i Dagbladet forrige uke hvor han mente A-pressens oppkjøp av Edda-avisene vil svekke mediemangfoldet. Foto: Gorm Kallestad / ScanpixVis mer

Spinn vilt om lokalmedier

Når en ærlig og grundig prosess førte til at A-pressen var den som lyktes, kan mistenkeliggjøring være en fristende strategi å ty til.

Da avisen Vårt Land ble stiftet i 1945, regjerte den sosialdemokratiske legenden Martin Tranmæl i Arbeiderbladet. De to avisene var ideologiske motpoler i samfunnet. I dag har Dagsavisen og Vårt Land samme eier, og holder til i samme hus i Oslo sentrum. Fortsatt representerer de ulike politiske syn og ulike journalistiske prioriteringer. Den ene bygger på arbeiderbevegelsens verdier og tradisjoner. Den andre har et kristent verdisyn og står kristen-Norge nært. Slik sett er eieren Mentor Medier et utmerket eksempel på det beste i norsk medieeierskap: En vilje til å opprettholde et mangfold, til glede både for samfunnet som helhet og for den enkelte leser.

A-pressen står i den samme, stolte tradisjonen. Vi eier medier med ulikt politisk ståsted, med ulikt innhold, med ulike redaksjonelle profiler. Det viktigste våre medier har felles er at de er viktige for lokalsamfunn over hele Norges land, og at de har eiere som ønsker at de skal forbli dette også i fremtiden.

I en kronikk i Dagbladet tegner konserndirektør Eirik Lysholm i Mentor Medier en helt annen versjon av det norske medielandskapet. Der mer enn antyder han at A-pressen er en eier som arbeider for uniformering og ensretting av sine medier. Det er en versjon få andre vil kjenne seg igjen i, og en som Lysholm selv knapt kan tro på. Og det er en beskrivelse som gjendrives av A-pressens eierskapsutøvelse gjennom flere tiår.

A-pressen har inngått avtale om å kjøpe Edda Media fra det britiske selskapet Mecom. Det skjedde etter en budprosess der både svenske Stampen og norske Polaris Media var med i konkurransen. Vårt bud hadde en solid finansiering og A-pressen ble foretrukket som kjøper. Saken er nå til behandling hos myndighetene.

Vi kunne legge inn det beste budet fordi A-pressen og Edda er to medieselskaper som passer som hånd i hanske til hverandre. En sammenslåing vil gi store synergier uten at det berører kjernevirksomheten - det å utvikle og utgi lokale medieprodukter i hele Norge. A-pressen har økonomiske muskler og vilje til å gjennomføre den teknologiske og produktmessige utviklingen som må skje i disse lokalmediene i årene som kommer. Verken A-pressen eller Edda ville hatt de samme mulighetene alene som de vi nå får sammen. Det er av stor betydning for utviklingen av mange små lokalaviser over hele landet.

Dette var trolig en av grunnene til at reaksjonen var positiv blant Edda-avisenes redaktører da kjøpet ble kjent. Den andre var at de visste A-pressen er en eier som garanterer det som er viktigst for redaktørene: Frihet til å styre og redigere sine respektive medier og redaksjoner.

Lysholm prøver å fremstille det som om denne redaksjonelle friheten vil være truet av A-pressens Edda-kjøp. Kan han finne ett eksempel på slik eierinnblanding fra A-pressens side til å begrunne denne frykten? Derimot finnes det mange eksempler på hvordan A-pressen utøver godt eierskap: Østlands-Posten i Larvik, Ringerikes Blad på Hønefoss, Lofotposten i Svolvær og andre aviser som er kjøpt av A-pressen de to siste tiårene, har samme redaksjonelle ståsted i dag som før vi ble eier. Hva kan da hans bekymring bunne i?

En mulig årsak er at Mentor Medier, som Lysholm representerer, er en av våre konkurrenter. Det samme er BernerGruppen (Dagbladet) og Polaris Media i Trondheim. De skulle gjerne alle ha kjøpt hele eller deler av Edda Media. Når en ærlig og grundig prosess førte til at A-pressen var den som lyktes, kan mistenkeliggjøring være en fristende strategi å ty til.

For oss er saken slik: At A-pressens kjøper Edda Media fordi det er en vinn-vinn-situasjon. Det er god forretning for A-pressen, samtidig som det garanterer sunt, norsk eierskap av lokale aviser og nettaviser i hele landet. Det er som eier av slike aviser A-pressen har vært en pådriver for lokal meningsbrytning og lokalt særpregede medier. Det skal vi være også i fremtiden.

Det er ikke alltid slik Lysholm konspiratorisk antyder at det er skjulte agendaer bak forretningsmessige grep. Motivet vårt er helt enkelt: En sammenslåing av Edda og A-pressen skal skape grunnlag for at lokalmediene i Norge skal være like viktige i folks hverdag om fem og ti år som de alltid har vært.