Splitt og hersk

TRYGD: Høyre velger en brutal arbeidsmetode når de mistenkeliggjør sosiale grupper for å skape oppslutning om velferdskutt.

 SYSTEMET FUNGERER:  Velferdsstatens forskjellige ytelser er til for folk som trenger dem, skriver Audun Lysbakken og Karin Andersen. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
SYSTEMET FUNGERER: Velferdsstatens forskjellige ytelser er til for folk som trenger dem, skriver Audun Lysbakken og Karin Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / ScanpixVis mer

Når Høyre setter i gang med sine aggressive angrep på sosiale ytelser, handler det ikke om en ungdom som har fått penger han ikke skulle hatt. Det tegnes et bilde av en ungdomsgenerasjon i forfall, av snylterkultur og velferd som etes opp av svindlere.

Velferdsstatens forskjellige ytelser er til for folk som trenger dem. Det finnes ingen stønader der staten gir penger til folk som er late og vil ta seg et friår. Det er en selvfølge at alle som kan og får bidra i arbeidslivet, gjør det. Om det hersker det ingen uenighet, selv om Høyre forsøker å late som om SV vil å kaste penger etter slappe ungdommer.

Det gode med Norge er at vi er et folk som står på. Vi er i verdenstoppen på yrkesdeltakelse samtidig som vi har velferdsordninger som sikrer at folk har tak over hodet og mat på bordet, selv når vi ikke kan arbeide.

Virkeligheten er strevsom for Høyre fordi statistikken viser at det ikke er grunn til den trygdepanikken de ønsker å spre for å begrunne partiets ønske om kutt i inntektene til vanskeligstilte, syke mennesker og folk i krise. I statsbudsjettet for 2012 var det enslige forsørgere som fikk smake øksa, da de foreslo nær en milliard kroner i årlige kutt i overgangsstønaden. Overgangsstønaden gjør at folk som blir alene med ungene sine får en økonomisk hjelp til å klare seg mot at man er i arbeid eller utdanning.

Høyre fortsetter å spre feil som at folk kan «velge» trygd framfor arbeid og at for eksempel uføre med mange barn, innretter seg slik det lønner seg mest. Å være syk handler ikke om å innrette seg, men om en ufrivillig, lite lønnsom og ofte smertefull tilværelse, der muligheten til selv å bedre inntektene er nesten fraværende. Barn i slike familier trenger at fellesskapet sikrer dem mot fattigdom og mot politikere som enøyd leter etter syndebukker.

De siste ukene er det sosialhjelp og individstønad som hisset opp høyre.

Ifølge Høyre tror nemlig ungdommen nå til dags at man bare kan gå til Nav for å hente seg penger til å ta et år fri. Til det er å si at det finnes ingen ordning som gjør slikt misbruk mulig. Noen ungdommer tror kanskje at det er slik, og Høyre sprer ryktet videre. Det finnes unge som få hjelp av NAV, men da kreves deltakelse i tiltak og det ligger nok årsaker bak ingen trenger å misunne dem. Og unge som er i krise og i ferd med å falle ut av skole og arbeid, skal fanges opp og gis oppfølging som gjør at de fatter mot og finner fotfeste.

Individstønad er en ordning som gis til folk som deltar i helt konkrete tiltak. Man får rett og slett ikke individstønad hvis man ikke deltar i disse tiltakene. Så er det sosialhjelp, som er den siste utveien for mennesker i en svært vanskelig situasjon økonomisk. Stønaden gis når alle andre penger er brukt opp, kanskje må disse menneskene til og med selge hjemmet sitt først.

De aller fleste mottar sosialhjelp i en kort periode for å komme seg over en vanskelig tid. Alle som har møtt systemet vet at dette ikke er noe sted man bare kan be om penger. Skulle det likevel være sånn at Nav, til tross for klare regler for hvem som skal ha tilgang på forskjellige stønader, har delt ut penger til noen som ikke skulle hatt, er det systemer for å kreve tilbake.

Det er all grunn til å diskutere hvordan folk som mottar sosialhjelp har det, hvorfor de trenger hjelp og hva vi kan gjøre for å sikre at flest mulig kommer i arbeid eller utdanning. Men da må en sjekke hvordan virkeligheten er for de det gjelder, hente kunnskap både hos dem som jobber med folk som er fattige og hos dem som fører tilsyn med tjenestene.

Studier fra Høyskolen i Oslo viser at de fleste som mottar sosialhjelp er syke, til og med svært syke. De skal likevel straffes med mer fattigdom, ifølge Høyre. Mange har økonomiske og sosiale problemer som gjør at de trenger hjelp for å komme seg over kneika. Når folk får sosialhjelp har kommunene, også de 119 kommunene som har ordfører fra Høyre, mulighet til å stille vilkår, for eksempel om deltakelse i arbeidstrening eller annet. De kommunene som bruker mulighetene, og som jobber skikkelig med dette, lykkes.

La oss se på Høyres løsning, og spørre oss: Bidrar mer fattigdom til at folk får jobb? NAV har skrevet årsrapport om fattigdomsarbeidet i 2011, og den påpeker at fattigdom gir mer fattigdom. Problemene fester seg og skaper nye problemer. Veien til arbeidslivet blir lengre. Lærer barn i slike familier å gå på trygd? Nei, mener NAV, det er de bakenforliggende problemene som ikke blir løst og dermed går i arv. På samme måte som de velbergedes fordommer mot vanskeligstilte går i arv og er seiglivet som arvesynden.

Helsetilsynets første og eneste tilsyn med sosialhjelp i kommunene ble utgitt i 2011. Tilsynet dokumenterer til fulle at loven ikke følges, folk får ikke engang lagt fram saken sin skikkelig. Dette er kunnskap som burde sjokkere og opprøre, men i stedet sitter vi nå med en debatt der fattige folk er problemet, ikke et system som ikke fungerer som det skal.

Istedenfor å sjekke fakta velger Høyre å mistenkeliggjøre alle som er i krise. Hvis noen jukser, lar de det skinne gjennom at de mener at mange som ikke skulle hatt penger som får det. Samtidig forsikres det om at alle som har rett til støtte skal få det. Høyres medisin har alltid vært splitt og hersk. Ved å sparke nedover skaper man avstand. Målet er å få gehør for å undergrave velferdsordningene som sikrer oss alle trygghet dersom vi får problemer.

Det er en brutal arbeidsmetode Høyre velger når de bruker mistenkeliggjøring av sosiale grupper for å skape oppslutning om velferdskutt. Politikk får konsekvenser for virkelige mennesker. Da har vi som politiker et stort ansvar for å basere vår politikk på fakta og ikke fordommer. Fordommer som gjør at færre vil makte å snu et vanskelig liv, fordommer som krymper selvtilliten og krenker menneskeverdet til folk som har utfordringer i sine liv de fleste av oss heldigvis slipper. Og fordommer som stemmer vekk arbeidsgivere som kanskje kunne hatt egnet arbeid å gi til noen som både vil og kan, men som ikke får.

Det er straffbart å svindle fellesskapet. Om noen jukser med skatt, trygd og sosialhjelp, er det tyveri fra fellesskapet. I stedet for å mistenke alle og å gjøre vanskeligstilte og sjuke folk fattigere, vil vi be Erna Solberg og Høyre om å anmelde de konkrete sakene. Om Høyre trenger følge til politistasjonen stiller vi opp. Når som helst.