Spørsmål til helseministeren

«DU HADDE dessverre rett, vi fant din søster død», sa politiet i Sandefjord til meg om kvelden den 18.mai. Denne gang skulle jeg ønske at jeg IKKE hadde rett.Min søster var sinnslidende i 32 år og i perioder også psykotisk. Hun hadde en lang historie innen psykiatrien - også mange tvangsinnleggelser - og som søster og pårørende fikk jeg også etterhvert litt innblikk.Jeg skal være konkret og ønsker å rette fokus på psykiatrien som SYSTEM. Og jeg har et direkte spørsmål til helseministeren som er sjefen for helsevesenet i Norge: Hva er meningen med psykiatrireformen? Og sentraliseringen av behandlingen?Min erfaring nå med det «nye systemet», er at behandling ikke nytter når pasienten selv ikke vil. Men hvilken psykotisk pasient vet hva hun vil?

I SANDEFJORD var det tidligere et tilbud på noe som het Preståsen psykiatriske senter». Det var et dagtilbud med aktiviteter og fellesskap og måltider hvor også min søster noen ganger kunne overnatte når angsten tok overhånd. Jeg kunne ringe når jeg eller familien var bekymret. jeg ble alltid tatt på alvor og de psykiatriske sykepleierne dro på hjemmebesøk, pratet litt og passet på medisineringen. Utfra situasjonen fungerte det bra, så vidt jeg kan se kanskje det beste tilbudet hun hadde i løpet av 32 år?Og så kommer reformen, søsteren min er fremdeles syk og jeg blir bekymret utfra tidligere erfaringer.Hva skjer?Jeg får kontakt med psykiatrien i Sandefjord kommune og Vestfold fylke, lederne begge steder og ender opp med svaret at det er FASTLEGEN som er ansvarlig!Og at jeg ikke kunne gjøre noe med hensyn til dette.

JEG ØNSKER på ingen måte å «ta» eller henge ut enkeltpersoner, det er systemet jeg kritiserer.Og hvordan i all verden kan en fastlege ende opp som ansvarlig for en sinnslidende, som ikke tar medisiner og ikke vil ha hjelp og ikke innser at hun er syk?Hvor blir psykiaterne og deres ekspertise av?For å bli psykiater kreves såvidt meg bekjent sju års spesialisering etter medisinsk embetseksamen. Dette er da ikke bare en profesjon som fastleger kan ta ansvar for?

DENNE GANGEN kunne jeg ikke hjelpe, det er ikke sikkert jeg kunne hjelpe hvis vi hadde hatt «det gamle systemet» heller, og tvangsinnleggelser er heller ikke lett.Det ble funnet antipsykotiske medisiner for et halvt år i min søsters leilighet, de var ikke rørt.