Spørsmål til Irans ambassadør

9. juli ble Shivane Qadri drept av soldater i Pisttep-området i Mahabad. Shivane Qadri satt ved en fontene sammen en gruppe andre ungdommer da iranske soldater sammen med paramilitære - også kalt landsbyvakter - nærmet seg. Øyenvitner forteller at en av soldatene skjøt Shivane Qadri i foten da han reiste seg og henvendte seg til soldatene og spurte hva som var på ferde. Skuddet ble ifølge øyenvitner avfyrt uten at noen advarsel var gitt. Den dreptes bror, Ebubekir Qadri, har gitt denne beskrivelsen av det som skjedde videre: «Han prøvde å komme seg unna og ba soldatene om å ikke skyte. Men de skjøt på nytt og traff han i magen. Et tredje skudd traff ham i underlivet. Han var fremdeles levende da soldatene bandt han til et militært kjøretøy og slepte han rundt i byen».

I dagene etterpå har det vært store demonstrasjoner i Mahabad mot denne ugjerningen. Shivane Qadri var kjent som en leder blant kurdisk ungdom i Mahabad og hadde organisert flere protester mot statlige myndigheter, senest i forbindelse med presidentvalget.Slik hendelsen er beskrevet av personer som var tilstede, var dette en uprovosert nedskyting av en regimekritisk ungdom, etterfulgt av rå mishandling som endte med døden. I Mahabad har protestene mot dette drapet fortsatt. Her i Norge er det også mange som reagerer med avsky mot at en stat lar sine soldater begå slike handlinger. Vi ber derfor om at ambassadøren gir en offentlig redegjørelse som bl.a. besvarer disse spørsmålene:

1. Hvilke tiltak er iverksatt overfor de som avfyrte de tre skuddene og de som etterpå mishandlet Shivane Qadri til han døde for deretter å skjende liket ved å slepe det etter et militært kjøretøy? Hvilke tiltak er iverksatt overfor ansvarshavende offiserer? Blir det straffeforfølgelse av noen av de involverte?

2. Hvis det ikke er iverksatt noen tiltak - hva skyldes det? Vi ønsker en klar begrunnelse dersom regjeringen anser at tiltak ikke er nødvendig. Vi ønsker da eventuelt en videre redegjørelse for om soldatene har opptrådd i tråd med stående ordrer eller om det var spesielle retningslinjer som forelå i Mahabad 9. juli.

3. Har regjeringen eller dens representanter i Mahabad-området gjort noe etter den 9. juli for å sikre at det ikke blir begått flere liknende drap av personer som er kritisk innstilt til regjeringen?