Språkeksepertise

INGEBJØRG TONNE er optimistisk nok til å gi en større offentlighet innsyn i den redegjørelse hun presterte på en diskusjonskveld på Høgskolen i Oslo. I hennes sted ville jeg nok ikke ha minnet om den. Den var ikke pedagogisk overbevisende, og hun ga oss, et snes mennesker, en intellektuell opplevelse på samme nivå som hun gjør i sin kronikk 29. juni. Hun ga oss også et glimt til dypere forståelse av årsakene til at svært mange lærere i folkeskolen er for dårlige i norsk.

JEG KAN ikke huske å ha utnevnt meg selv til språkekspert. Jeg passer tvert imot alltid på å minne om at jeg aldri har studert norsk. Men det hender jeg blir spurt, og da pleier jeg å svare. Når jeg ikke blir spurt, trenger jeg meg ikke på.Amanuensis Tonne har helt rett på ett punkt. Jeg er eldre enn henne, en hel generasjon. Det har jeg ikke tenkt å gjøre noe med, der jeg giktbrudden stolprer meg videre mot den store taushet, som nok inntreffer en gang. Inntil da får hun holde ut. Det gjør hun nok. Det må hennes studenter også. Det bekymrer meg mer.