Sprøyt om vannkraft

STRØM: I strømprisdebatten har jeg lenge undret meg på hva som er det virkelig tunge argumentet for at «Tiden for de store vannkraftutbygninger er forbi». Jeg har grublet og grublet, men kan ikke huske å ha sett noe annet enn at en del turgåere, fiskere og turister vistnok synes at fosser er pene å se på. Dessuten skal visst noen vadefugler flytte på seg dersom en foss blir borte? Ja for ELVER blir vel ikke borte selv om vannet føres gjennom noen rørgater og en turbin? Det kommer vel uskadet ut på den andre siden og renner videre nedover? Eller?

VANNKRAFT ER som kjent den eneste fullstendig ufarlige, rene og fornybare energien - og Norge har som et av få land i verden en unik tilgang til den. «Kraftnytt» kan opplyse at vannkraften koster rundt 3 øre kwt. å produsere anno 2006. Nå vil man så vidt jeg skjønner helst selge den til oss for 2-3 kr. pr. kwt.

Å SETTE særinteressene - den såkalte «Vassdragsnaturen» til noen naturromantikere og turister opp mot landets, industriens og hele folkets økende energibehov fortoner seg for undertegnede som en ren vits, og jeg har hittil regnet med at det må finnes andre og mer tungtveiende argumenter som jeg rett og slett har glemt, fordi ingen har minnet meg på dem de senere år.Men i Dagbladet søndag 03.09, får jeg - i en fellesreplikk fra Den Norske Turistforening, Norges Naturnvernforbund, WWF og Norges Jeger og Fiskerforbund - utrolig nok bekreftet at det er vitsen som ER argumentet.Her skriver kvartetten at «Sildrende bekker, brusende elver og mektige fosser har en verdi som ikke kan omsettes i kilowattimer, kroner og øre». Hørt sånt sprøyt! Selv har jeg levd hele mitt liv i byen uten annen tilgang på noen av delene enn gjennom springen - og det har gått helt greit! Jeg kan faktisk ikke huske at jeg en eneste gang i løpet av de siste 25 år plutselig har grepet meg selv i å tenke at nå må jeg snarest sørge for få sett på en foss eller vasset i en bekk.

FRI OG BEVARE oss for naturforurensende vindmølleparker, olje og gassenergi og Haltbrekkens pelletsovner (har han familie med interesser i skogbruk, mon tro?). Intet av dette kan måle seg med billig, ren og fornybar vannkraft som vi har nok av hvis det finnes politisk mot og vilje.

OG HVA ANGÅR hensynet til de spesielt interesserte kan man vel koble elven over fra turbinen til fossen et par måneder midt på sommeren når kraftbehovet er minst? I iskalde kraftprodusent-Norge burde det være en menneskerett å ha råd til å ha alle rom i huset varme og gode om vinteren slik man har i landene vi priskonkurrerer mot. I Danmark, Tyskland og Frankrike synker jo temperaturen sjelden under null. Jeg synes virkelig synd på alle de arbeidstagerne som i våres streiket og forhandlet seg til et lønnsløft på 10-15.000,- kroner, og tenkte at nå skulle det endelig bli litt ekstra til sommerferie og julepresenter. Fratrukket skatt skulle det vel bli akkurat nok igjen til til økingen i vinterens formodete strømregning. Ja, Staten gir og Staten tar.