SSB bestemmer ikke hvordan statistikk brukes

Men vi ønsker at den brukes.

ET LEVENDE DEMOKRATI: I tillegg til å publisere statistikk og analyser, leverer SSB ut tall til brukere som måtte ønske det. Et viktig prinsipp er at alle skal ha lik tilgang på den offisielle statistikken, skriver innsenderen. Bilde fra en tidligere framlegging i SSBs lokaler i Oslo. Foto: NTB scanpix
ET LEVENDE DEMOKRATI: I tillegg til å publisere statistikk og analyser, leverer SSB ut tall til brukere som måtte ønske det. Et viktig prinsipp er at alle skal ha lik tilgang på den offisielle statistikken, skriver innsenderen. Bilde fra en tidligere framlegging i SSBs lokaler i Oslo. Foto: NTB scanpixVis mer
Meninger

Statistisk sentralbyrå sin statistikk om andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo har den seinere tid vært utgangspunkt for flere saker i media. Vi registrerer at det stilles spørsmål ved definisjonen av personer med innvandrerbakgrunn og hvordan tallene framstilles, sist i en kronikk av Lillian Bredal Eriksen (MDG) i Dagbladet 8. mai. Dette ønsker vi å klargjøre vår rolle i.

Paul Inge Severeide
Paul Inge Severeide Vis mer

Her er Statistisk sentralbyrå sine definisjoner: Vi opererer med tre grupper i vår offisielle statistikk over innvandrere og innvandring:

  • Innvandrere
  • Norskfødte med innvandrerforeldre
  • Den øvrige befolkningen

Innvandrere er definert som personer som selv har innvandret til Norge, og som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.

Dette er SSBs definisjoner, og i våre statistikker og analyser på området er det disse grupperingene som ligger til grunn.

I tillegg til å publisere statistikk og analyser leverer SSB ut tall til brukere som måtte ønske det. Det kan være enkle henvendelser basert på tidligere publiserte tall eller spesialbestillinger hvor det har vært nødvendig å kople data fra ulike kilder. Dette er en betydelig og viktig del av SSBs virksomhet. Våre data er kvalitetssikret og tilgjengelig for alle. Et viktig prinsipp i SSB er at alle skal ha lik tilgang på den offisielle statistikken.

Brukere bestiller og benytter tall og analyser. De står fritt til å sette sammen tallene og lage de grupperinger de selv måtte ønske. Noen ganger bestiller brukere data basert på våre etablerte definisjoner, andre ganger bestiller de grunndata som de bruker i egne modeller eller grupperinger.

SSB verken kan eller ønsker å føre kontroll med hvordan brukerne utnytter data de bestiller fra SSB. Det eneste SSB korrigerer, er om noen framstiller deres egen definisjon som vår – dersom disse ikke stemmer overens, og vi kan si ifra dersom tallene som videreformidles, ikke er riktige.

Statistikken er viktig for et levende demokrati. Debatten om personer med innvandrerbakgrunn i Oslo har utgangspunkt i medieoppslag med intervjuer med Frp-politikere som har bestilt tall fra SSB.

Frp er en aktiv bruker av SSBs statistikker. De utnytter statistikk og analyser som publiseres, og de ber om spesialbestillinger basert på tilgjengelige data.

Dataene som ligger til grunn for den seineste debatten om det Frp omtaler som gettoer i Oslo, er i hovedsak dette (bosatte i bydeler i Oslo):

Antall fødte i 2000 og 2017 etter mors innvandringskategori og landbakgrunn.

Antall personer etter innvandringskategori og landbakgrunn.

Antall og andel personer etter innvandringskategori fordelt på landbakgrunn.

Dette er offisielle tall som er tilgjengelig for alle. Disse har Frp bestilt, stilt sammen, analysert og trukket sine konklusjoner på basis av. SSB har ingen kommentarer til konklusjonene og de foreslåtte politiske tiltakene, men registrerer at debatten allerede er godt i gang, slik det skal være i et åpent demokrati.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.