Söta bror ser deg...

Ukeavisa Morgenbladet har økt opplaget til over 8000. Og dermed øker henvisningene til Dagbladet i avisas spalter. Dette er en rik tradisjon; at bitte små, selvoppnevnte spydspisser i norsk kulturliv hakker på Dagbladet i spaltene. Så alt er i sin skjønneste orden.

I SISTE NUMMER

bidrar Morgenbladet til bejublingen av sin egen betydning med et tre siders oppslag der en svensk professor, Tomas Forser, beklager seg over bokanmelderne i norske dagsaviser, blant andre Dagbladet. Samtidig utnevner Forser Morgenbladet til en slags nordisk seriemester på området. Et lite skår i gleden er det sikkert at man må dele denne posisjonen med dagsvisa Klassekampen. Men tross alt!

Så til svensken. Hans arbeidshypotese er at norske (og for den saks skyld svenske) dagsavisanmeldere i stadig større grad er unyanserte, lite analytiske, at de skriver for korte tekster og at de i stadig større grad bruker spissformulerte klisjeer som likner på reklametekster. For å bevise dette har han lest 60 anmeldelser i norske aviser fra perioden 15.- 21. september i fjor, samt alle tilgjengelige anmeldelser av veteranen Lars Saabye Christensens roman «Maskeblomstfamilien» og debutanten Jon Øystein Flinks bok «Ole-Kristian Oksrød».

Forsers resonnement er en intens jakt på belegg for sin egen tese, både i sine sparsomme sitatvalg og i til dels nokså halsbrekkende generaliseringer. Som forskning betraktet er dette lite imponerende, selv om han sikkert finner et og annet korn underveis. Forser går også rett i fella når han blar tilbake til Dagbladet fra september 1983 og finner «en helt annen verden». For her omtaler både Jan Erik Vold og Hans Fredrik Dahl 60-årsjubilanten Paal Brekke, Reidar Anthonsen skriver om ei 50 år gammel Gunnar Larsen-bok, og i spaltene fins navn som Simen Skjønsberg og Arne Skouen.

Mens Forser stjernedyrker fortidas skribenter, gidder han knapt nevne navnet på dagens. Men bare vent, om 20 år blir nok også de lengtet etter på samme vis. Langt ute i artikkelen konstaterer Forser at de som skriver om bøker i norske dagsaviser, ikke er «kritikere», de er « bokanmeldere», et begrep som for Forser er ensbetydende med «selgere på en markedsplass». En høyst original definisjon.

Forser har

undersøkt norsk avishverdag ei uke i september 2003. Han bruker begrepet «journalistisering», og det er ikke godt ment. Han dyrker fortida, men garderer seg mot sin egen nostalgi ved å hevde at hans synspunkt, «det var bedre før», er politisk ukorrekt. Men der tar han feil. I de kretser som trykker en mann som Tomas Forser til sitt bryst, er gullalderdyrking den korrekte, rådende ideologi.