Staalesen, Gunnar

Navn:

Gunnar Staalesen

Født:

1947 i Bergen

Yrke:

Forfatter

Bosted:

Bergen

Bakgrunn:

Gunnar Staalesen er cand.philol. med fagene engelsk, fransk og litteraturkunnskap. Han var en ung debutant, kun 22 år gammel.