LANGER UT MOT PRESSEN: Donald Trump. Foto: Foto: Keiko Hiromi / Polaris / Scanpix
LANGER UT MOT PRESSEN: Donald Trump. Foto: Foto: Keiko Hiromi / Polaris / ScanpixVis mer

Mediene under angrep:

Stadig flere journalister forfølges. Det burde bekymre alle

Makthavere forsøker å gjøre seg immune mot kritikk ved å avfeie mediene.

Meninger

Det ligger alltid spikermatter i veien for journalister som har som jobb å holde makthavere ansvarlige for valgene de gjør. Det siste året har det blitt lagt flere stengsler i veien for dem. Ifølge den årlige undersøkelsen til CPJ, Komiteen for beskyttelse av journalister, sitter 262 journalister verden over i fengsel fordi de har gjort jobben sin på en måte som myndighetene ikke bifaller. Dette er en økning fra i fjor, da tallet var 259 – igjen enn økning fra tidligere år. Landene der journalister oftest straffeforfølges, Tyrkia, Kina og Egypt, synes å bry seg lite om presset fra andre lands regjeringer.

Når arbeidssituasjonen for kritiske journalister forverres på denne måten, har det også å gjøre med at USA, en tradisjonell forsvarer av de frie medier, ikke lenger synes å ha denne rollen. Snarere har president Donald Trump ved en rekke anledninger avfeid mediene og beskyldt dem for å spre «falske nyheter». Det siste året har vist hvordan Trumps retorikk og mediesyn brukes for å legitimere diskreditering av journalister i andre land. Både Bashar al-Assad i Syria og Nicolas Maduro i Venezuela har brukt «falske nyheter»-begrepet for å underminere kritisk journalistikk mot dem selv.

Når journalister rammes av vage terrorlover eller anklager om at de «motarbeider staten», er det ikke vanskelig å se et ekko av Trumps Twitter-beskyldning om at CNN «representerer USA på en dårlig måte overfor resten av verden» når de lager kritiske nyhetssaker om presidentens måte å skjøtte embetet på. Det er verd å merke seg at statsminister Hun Sen i Kambodsja eksplisitt sa at han sluttet seg til Trumps karakteristikk av CNN da vestlige medier begynte å skrive kritisk om forholdene i hans eget land.

Det er naturligvis alvorligere å straffeforfølge journalister enn å skjelle dem ut på sosiale medier. Men makthavernes reaksjoner mot pressen er likevel en del av en foruroligende og voksende trend. I større grad enn før tillater statsledere seg å stemple pressens undersøkelser som falske og undergravende. I større grad enn før forsøker de å gjøre seg selv immune mot faktabasert kritikk ved å avfeie både sakene og saksforholdene som ligger til grunn som partsinnlegg, propaganda eller oppspinn. Dette er et perspektiv som bør bekymre alle samfunnsinstitusjoner, som bør inspirere også medienes kritikere til å forsvare handlingsrommet deres, og som bør være en del av samtalene når representanter for land som hegner om sine frie medier, møter representanter for land som ikke gjør det.