Staff krenker

ÆRESDRAP: Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff avslørte et horribelt menneskesyn i Dagbladet forrige uke. Staff ønsker å åpne opp for en dyp urettferdighet som gjør det mulig for drapsmenn å slippe billigere unna dersom det ligger en kulturell aksept og forklaring bak drapet. Dermed krenker han alle oss som ikke er opprinnelig norske. Han mener at dersom noen av oss skulle bli utsatt for lemlestelse, tvang og andre grusomheter som fører til drap, så er det forståelig og mindre alvorlig. Siden noen i vår familie, slekt eller fra hjemlandet vårt har den kulturen vi har så kan vi nærmest ha det så godt.

En slik holdning er helt uakseptabelt etter FrPs syn. Jeg vil ha meg frabedt på det sterkeste at mitt liv skal være mindre verd fordi jeg ikke er født som etnisk norsk. Mange av oss som er flyktninger i Norge har opplevd demest groteske overgrep et menneske kan oppleve før vi kom hit. Derfor er det ekstra vondt, provoserende og dypt urettferdig når noen hevder at vi også her må finne oss i å bli utsatt for tvang, vold, krenkelse og i verste fall drap. Og alt dette på bakgrunn av såkalt kulturelle forklaringer og en feilslått respekt for en kultur vi har flyktet fra.

Dessverre føles det på mange måter som om det Staff etterlyser allerede er praksis i Norge. For vi ikke-vestlige innvandrerungdommer er på mange måter uten det rettsvern og beskyttelse som andre unge har i Norge, ettersom mange av de overgrep som blir begått mot oss blir forklart med våre foreldres kultur, vaner og normer.

Det er for eksempel slik at dersom en etnisk norsk far eller mor hadde skjært vekk deler av kjønnsorganet på sitt jentebarn, så ville det utelukkende blitt sett på som en horribel forbrytelse. Vedkommende hadde fått streng straff og mistet omsorgsretten for barnet, og ingen hadde en gang forsøkt å bortforklare ugjerningen. Men det norske samfunnet har i lang tid vært tilbøyelige til å forstå enkelte innvandrerkulturer i hjel, selv om «kulturen» med rette kan kalles overgrep og frihetsberøvelse.

Fordi æresdrap forekommer oftere enn at man kan kalle det for et avvik, vil Staff unnskylde det kulturelt. Med andre ord dersom forbrytelsene er satt i system og er begrenset til et etnisk miljø så blir det mer akseptabelt. Jeg lurer på hva han mener om pakistanske taxisjåfører som er tatt for skattejuks. Skal også de få mildere straff fordi forbrytelsen kan forklares med i kultur i næringen?