Stalker

Søndag viser Cinemateket Tarkovskijs «Stalker», Feinschmecker-klassikeren over alle.

Andrej Tarkovskijs mål er å løfte tilskueren ut av hverdagens vanetenkning og åpne for nye erkjennelser. Virkemidlene han bruker er sterke, og filmene hans er ofte mettet med religiøse og filsofiske betydninger.

Sjelden treffer han oss så direkte som i «Stalker» fra 1979, en film om en reise til virkelighetens yttergrenser. Handlingen i foregår i nær fremtid. Det har oppstått et mystisk område hvor naturlovene er satt ut av kraft. Det antydes at området er et resultat av en kjernefysisk katastrofe, eller muligens et resultat av et besøk fra verdensrommet. En forfatter og en vitenskapsmann begir seg med hjelp av en \'Stalker\', en veiviser, inn i dette området. Målet for reisen er et rom i sentrum av området, der myten forteller at ens innerste ønsker vil gå i oppfyllelse.

Episk film på sitt beste, og kanskje det beste eksempelet på hvor bra science fiction kan være.