Stans krigsforbrytelsene

Gaza: Den Internasjonale Juristkommisjon (ICJ) krever umiddelbar stans i Israels militære operasjoner i Gaza. Mange av angrepene strider mot internasjonal humanitær rett. Israel skiller ikke mellom sivile og militære mål. Angrepene medfører uforholdsmessig store skadevirkninger når man tar i betraktning de militære fordelene som oppnås. Israel svikter den folkerettslige forpliktelsen til å beskytte sivilbefolkningen mot skade. Skadete avskjæres i stor utstrekning fra medisinsk behandling. Israelske og internasjonale medier slipper ikke inn i kampsonene i Gaza. Deres nærvær kunne forebygget noe av det forferdelige maktmisbruket som har funnet sted. Fri flyt av informasjon kunne reddet liv. Israel bryter internasjonale garantier for presse- og ytringsfrihet.

Israels operasjoner er et svar på Hamas’ rakettangrep mot sivile mål i Israel. Hamas’ angrep krenker også humanitær rett, og må opphøre umiddelbart. At Hamas bryter folkeretten gir imidlertid ikke Israel rett til å gjøre det samme. Israel er okkupanten og med en massiv kapasitet til å skade den palestinske befolkningen.

Begge parter må inngå en omfattende våpenhvileavtale. Begge parter må avstå fra å begå nye krigsforbrytelser. Israel må stanse beleiringen av Gaza, trekke seg helt ut, og slippe inn humanitær bistand over grensen. Det må settes opp en humanitær korridor for forsyning av mat og medisinsk utstyr. Israel må umiddelbart tillate journalister nærvær.

FNs Sikkerhetsråd må handle under FN-paktens kapittel 7 for å stanse den dødelige volden og sikre beskyttelsen av sivilbefolkningen. Rådet må arbeide for en omfattende våpenhvile, og for utplassering av internasjonale observatører som overvåker våpenhvilen. Videre må Rådet etablere en undersøkelseskommisjon som etterforsker påstandene om brudd på internasjonal humanitær rett og internasjonale menneskerettigheter begått under konflikten.

De skyldige må stilles til ansvar for forbrytelsene, enten de har deltatt i dem, gitt ordre om dem eller samtykket i dem. Dersom Sikkerhetsrådet svikter denne oppgaven, må Generalforsamlingen ta skjeen i egen hånd og handle i henhold til forsamlingens egen Uniting for Peace-resolusjon av 1950. Den bemyndiger forsamlingen til å sikre fred når Sikkerhetsrådet er lammet.