ANSVARLIG: Staten, her personifisert ved statsminister Erna Solberg i Karasjok, kan ikke tillate prosjekter som fører til at samer blir nektet eller vesentlig krenket muligheten til å drive med reindrift slrriver artikkelforfatteren.
ANSVARLIG: Staten, her personifisert ved statsminister Erna Solberg i Karasjok, kan ikke tillate prosjekter som fører til at samer blir nektet eller vesentlig krenket muligheten til å drive med reindrift slrriver artikkelforfatteren.Vis mer

Staten kan ikke stoppe reindrifta

Det er ulovlig.

Debattinnlegg

Vannkraftverk, veier, hytter, kraftlinjer og vindmøller har allerede tatt sitt. Nå står den sørsamiske reindrifta i Bindal kommune i Nordland i fare for å bli utradert hvis Fred Olsen Renewables får klarsignal til å bygge Kalvvatnan vindkraftverk .

72 vindmøller planlegges reist i sommerbeitet til reinbeitedistriktene Voengelh-Njaarke og Åarjel-Njaarke. Til protester fra både reineierne selv, Sametinget og de offentlige faginstansene som forvalter reindrifta har NVE gitt konsesjon til inngrepet. Snart skal Olje- og energidepartementet (OED) gjøre et endelig vedtak.

I mars i år vedtok OED å overstyre NVE i en nesten identisk sak i Kvalsund i Finnmark. Reindrifta fikk bestå takket være at det ikke ble gitt konsesjon til Fálesrášša vindkraftverk. Begrunnelsen for dette vedtaket var at den samlede belastningen på reindrifta i området ville bli for stor, da andre store inngrep har blitt gjennomført eller er under planlegging.

Det er faktisk lovstridig å tillate prosjekter som hindrer reindriftsutøvere fra å drive reindrift. Det var dette OED begrunnet sitt vedtak med i klagebehandlingen av Fálesrášša vindkraftverk. De viste til at menneskerettsloven inkorporerer FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) i norsk lovverk, og at SP artikkel 27 plikter staten til å sikre det materielle kulturgrunnlaget for samene.

Staten kan med andre ord ikke tillate prosjekter som fører til at samer blir nektet eller vesentlig krenket muligheten til å drive med sin kulturutøvelse, i denne sammenhengen reindrift. Fordi vindkraftverket ville gitt en svært stor belastning på distriktet ble altså Fálesrášša vindkraftverk stoppet. De samme vurderingene må gjøres gjeldende for Kalvvatnan vindkraftverk.

Tidligere inngrep har allerede ført til vanskelige driftsforhold. På bakgrunn av dette slo Reindriftsforvaltningen i Nordland fast at planene om Kalvvatnan vindkraftverk ikke er akseptable om reindrifta skal være økonomisk, økologisk og kulturelt bærekraftig. Samtidig kan det nevnes at slike vindkraftverk verken har økonomisk eller annen samfunnsmessig nytte som overgår de store negative virkningene det har for reindrifta i området.

Beitelandet vil rett og slett bli for lite om 72 nye vindturbiner med tilhørende infrastruktur brøyter seg inn, og det vil i praksis bety at reindriftsutøverne blir presset ut av reindrifta. Dette leder frem til én logisk konklusjon; Den sørsamiske reindrifta må få bestå, og OED må ta klagene til følge og oppheve konsesjonen til Kalvvatnan vindkraftverk.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.