Staten lager monopolist

Ingress

Meninger

DEN SOM STØTT betrakter Norge fra Oslo, står konstant i fare for å miste forståelsen av hele landet. Ikke minst gjelder det kystens og sjømatens betydning for norsk økonomi, ressursutnyttelse og bosetting. Imellom dukker det likevel opp konflikter som minner oss om at vi lever av mer enn olje og offentlige tjenester. Nå handler det om Cermaq, et norsk og internasjonalt fiskeoppdretts- og fiskefôrkonsern der staten har en eierandel på 43,5 prosent. Tankrederen John Fredriksen, som også er gigant innenfor lakseoppdrett gjennom selskapet Marine Harvest, ønsker å kjøpe Cermaq. I regjeringen sitter næringsminister Trond Giske og teller på knappene (og pengene) om staten skal gå ut av laksenæringen, beholde posisjonen eller bli med som minoritetsaksjonær i et nytt, !gigantisk sjømatkonsern.

UMIDDELBART SYNES det ikke å være naturlig at staten er næringsdeltaker i oppdrettsnæringen. Statens aksjer i Cermaq er da heller ikke klassifisert som strategiske (som f.eks. eierskapet i Statoil og Telenor). Likevel er det ingen tvil om at næringen har en nasjonal, strategisk posisjon og verdi. Norge er verdensledende innenfor lakseoppdrett og i fjor var førstehåndsverdien drøye 30 milliarder kroner. Omfattende marin forskning og utvikling her hjemme har vært en viktig faktor bak denne utviklingen. Kystens og sjømatens betydning vil øke i åra som kommer.

PÅ DENNE BAKGRUNN vil vi sterkt advare mot å gi en enkeltaktør som Marine Harvest en dominerende markedsposisjon som integrert fôr- og lakseprodusent. Det vil skape en ubalanse i eierforholdene i næringen som ikke er ønskelig. Likevel er det grunn til å frykte at Trond Giske kaster statens kort og selger ut til John Fredriksen. Det er bare noen dager siden Stortinget vedtok å heve taket på antall konsesjoner en aktør kan eie. Marine Harvest kan nå eie inntil 40 prosent, mot tidligere 25 prosent. Sluker selskapet Cermaq, blir John Fredriksen markedseier.

SPØRSMÅLET OM SALG av Cermaq er derfor også et spørsmål om betydningen av eierskapet til nasjonale kjerneressurser. John Fredriksen er en internasjonal aktør som ikke vektlegger nasjonale interesser eller langsiktighet. Det må vektlegges når spørsmålet om Cermaqs skjebne skal !avgjøres.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.