KREVER TILTAK: Advokat Bettina Banoun leder Advokatforeningens skatterettsutvalg, og har advart justisdepartementet om den dårlige rettssikkerheten i skattesaker ved flere anledninger. Foto: Kjell Inge Søreide / Dagbladet
KREVER TILTAK: Advokat Bettina Banoun leder Advokatforeningens skatterettsutvalg, og har advart justisdepartementet om den dårlige rettssikkerheten i skattesaker ved flere anledninger. Foto: Kjell Inge Søreide / DagbladetVis mer

- Staten opptatt av å ta skatteyterne hardest mulig

Advokatforeningen mener det går prestisje i sakene.

(Dagbladet): - Skattyterne må ikke lenger bli definert som fiende, sier en av Norges fremste skatteeksperter, Bettina Banoun, til Dagbladet, og etterlyser et sterkere vern av skatteyternes rettssikkerhet.

Hun har møterett for Høyesterett, leder Advokatforeningens skatterettsutvalg, og representerer tunge aktører som Fred. Olsen og John Fredriksen.

Onsdag avslørte Dagbladet dokumenter som kan tyde på at Odd Nerdrum fikk en for streng straff, da han ble dømt til nesten tre års fengsel for grovt skattesvik.

- Det må være en fallitterklæring når en journalist i Dagbladet på kort tid kan gjøre en grundigere jobb enn staten med å fremskaffe sentrale bevis. Politiet sier nå at de vil vurdere de nye bevisene i Nerdrumsaken, og det må være en selvfølge at man påser at ingen blir idømt en lang fengselsstraff på uriktig grunnlag, sier Banoun.

- Prestisje Skatteeksperten mener det må skje en holdningsendring i hele systemet.

DØMT FOR GROVT SKATTESVIK: Odd Nerdrum. Foto: Agnete Brun / Dagbladet
DØMT FOR GROVT SKATTESVIK: Odd Nerdrum. Foto: Agnete Brun / Dagbladet Vis mer

- Påtalemyndighetene har et selvstendig ansvar for at ingen blir tiltalt og dømt på uriktig grunnlag. I mange skattesaker ser vi dessverre at det går prestisje, hvor staten blir mest opptatt av å ta skatteyterne hardest mulig, sier Banoun.

I mars skrev hun og Advokatforeningen et høringssvar til finansdepartementet, i forbindelse med forslag om endring av ligningsloven:

«Det er et presserende behov for å styrke skattyternes rettssikkerhet, og at skattyternes rettsvern både i lignings- og domstolsbehandling bør forsterkes ettersom styrken av inngrepet økes», står det i brevet.

- Tid for reform Advokatforeningen støttet departementets forslag om å redusere tilleggsskatten ved noen tilfeller, samt å oppheve bestemmelsene om at skattyter i visse situasjoner mister klageretten. Men foreningen oppfordrer også til andre strakstiltak, og en generell utredning av forholdet mellom skatteetaten og borgerne.

Banoun forteller til Dagbladet at også saksbehandlingen er et problem.

KREVER GJENNOMGANG: Høyres Gunnar Gundersen (H).
KREVER GJENNOMGANG: Høyres Gunnar Gundersen (H). Vis mer

- Staten bruker alt for lang tid til å behandle og etterforske sakene sine. Man må kunne stille krav om raskere, mer effektiv og upartisk behandling av skattesaker. Tiden for en omfattende reform er nå overmoden, sier hun.

- Ujevnt maktforhold Også stortinget har ved gjentatte anledninger tatt opp dette problemet. Seinest i går fremmet Høyre, Krf, Venstre og Frp et forslag til regjeringen, der de ber om en gjennomgang av skattebetalernes rettssikkerhet.

- Maktforholdet mellom skatteyter og skatteetat står ikke i samsvar. Det er på høy tid at det gjøres en gjennomgang som sikrer at skatteyter blir behandlet i tråd med vanlige rettsprinsipper, sier Gunnar Gundersen (H), som sitter i finanskomiteen.

Han peker på blant annet korte klagefrister og klagenemder som ikke fungerer optimalt.

- Men vi foreslår ikke dette for å skjerme skatteunndragelser. Det er for å sikre at vi opprettholder en god skattemoral, sier Gundersen.

KRITISK: Advokat John Christian Elden.
KRITISK: Advokat John Christian Elden. Vis mer

Den profilerte advokaten John Christian Elden uttalte til Dagbladet i går at han mener politiet ofte gjør en dårlig jobb i skattesaker.

- De baserer seg på skattemyndighetenes undersøkelser uten å gjøre mye selv. Politiet har ikke ressurser til å ettergå disse sakene som kan være kompliserte og internasjonale, og da ofres rettssikkerheten i strafferetten, sa Elden.

Les alt om Nerdrum-saken her.