Staten sponser nettkunst

Norsk kulturråd vil fokusere på nettkunst i år og har bevilget 269.000 kroner til dette formålet.

- Nettkunst er kunst som er skapt for internett og dermed har nettet både som materiell basis, teknisk forutsetning og formidlingskanal, heter det i en pressemelding fra rådet.

Ifølge Kulturrådet er dette en kunstform som er i sin spede begynnelse, men som har et stort utviklingspotensial.

Hvert år behandler rådet over 2.000 søknader til ulike kunst- og kulturformål.

(NTB)