Statlig sponset rusavhengighet

RUSAVHENGIGHET: Rusomsorgens hovedoppgave er å gi rusmisbrukere mulighet og hjelp til å bli rusfrie. Den nye rusdebatten som egentlig handler om at staten skal overta rusavhengigheten til enkeltpersoner, er kamuflert med gode intensjoner. Men den gir langt fra verdighet for rusmisbrukere.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen har vært på studietur i Sveits for å studere heroinklinikker. Vi registrerer en utvikling der medisinering, og ny avhengighet, eller til og med statlig overtakelse av rusavhengigheten, ser ut til å være svaret på ethvert rusproblem.

Med tanke på statsrådens ønske om å dele ut heroin, er det berettiget å undre seg over om han ønsker at rusbehandlingstilbudet i Norge skal domineres av medikamentell behandling, eller om rusomsorgen i hovedsak skal basere seg på avrusning.

Dersom det siste er målet, kommer vi ikke utenom at det kreves flere landtidsbehandlingsplasser enn det som eksisterer i dag, og langt færre kutt i rusomsorgen slik vi har sett de senere år.

KrF etterlyser mer verdighet i rusomsorgen. I møte med en rusmisbruker må samfunnet både se og ta vare på hele mennesket. Det krever at vi legger til rette for et godt psykososialt miljø knyttet til avrusning og behandling, i både medikamentfri behandling og i legemiddelassistert rehabilitering. I tillegg må alle ruspasienter få bedre oppfølging mens de er i behandling og et sterkere ettervern.