Statlige synder

- Staten må ta sin del av ansvaret for byutviklingen i Oslo. I tillegg må både byplanleggere og arkitekter komme sterkere på banen, sier tidligere fylkesmann i Oslo og Akershus, Kåre Willoch.


KÅRE WILLOCH: Staten presset Oslo kommune til å godta Y-blokka. Nå skjuler den Hammersborg og dekker Deichmans fremragende fasade.

- En byplanetat alene kan ikke dekke mer enn en brøkdel av behovet for en arkitekturdebatt. Jeg kan nevne én sak under utvikling som viser hvor fattig debatten er: Fornebu, sier Willoch. Han er tidligere formann i Hovedstadsutvalget, oppnevnt av regjeringen for å se Oslo som helhet.

- Der er vitale avgjørelser truffet av Telenors direktør. Det har vært svært liten diskusjon om hvilken konsekvens det får for hovedstaden at mangfoldig tusen arbeidsplasser skal legges til et sted hvor folk må kjøre med bil i stedet for å reise med tog og T-bane. Det er et eksempel på en fundamental byplanmessig problemstilling, selv om den ikke har noe med selve arkitekturdebatten å gjøre. Men det handler om noe så vesentlig som et helseriktig bysamfunn.

Fungerer ikke

Jeg er helt enig i at man trenger en byplanetat som er sterk i betydningen av at den har selvstendige meninger og ambisjoner, og er villig til å forsvare dem overfor politikere og offentligheten. I dette ligger ikke at man ikke lojalt skal gjennomføre det politikerne vedtar. Det er i demokratiets natur at hovedspørsmål skal avgjøres politisk. Men avgjørelsene må skje etter en debatt. Den blir ikke god nok, hvis ikke byplanetaten har muligheter til å si fra når noe ikke blir godt nok.

- Fungerer det politiske systemet slik i Oslo kommune i dag?

- Nei, det gjør det ikke. Men det er i debatten rundt den nye direktørstillingen i Plan- og bygningsetaten framkommet tanker om omlegging av det parlamentariske systemet i Oslo. Det er ikke relevant. Derimot må man legge om til en ordning som fungerer bedre innenfor den ramme vi har i dag. I det ligger blant annet at den politiske ledelsen aksepterer at planetaten meddeler seg til allmennheten når den finner behov for det. Og da trengs det en etat som er faglig sterk nok.

- Hva trenger hovedstaden først og fremst?

- De store grep med en overgripende estetikk som slår gjennom i detaljene. Vi ser eksempler på at utbyggerne har fått for stor gjennomslagskraft i forhold til det allmenne byplanhensyn. Men private utbyggere gjør jobben sin når de krever høy utnyttelse. Feilen er at myndighetene er for svake til å stå imot.

Risiko

La meg nevne Hydros utbyggingsplaner på Vækerø. Tenk hvilke risikomomenter vi står overfor. Derfor er det behov for en sterk etat som setter overordnede hensyn over utbyggernes økonomiske interesser.

Men det dreier seg så menn ikke bare om private utbyggere. Vi var nær ved en katastrofe på Filipstad. Det var Havnevesenet. Og hvem presset igjennom Y-blokka i regjeringskvartalet som kom til å skjule det morsomme Hammersborg, som ligger bak? Det var staten som presset Oslo kommune til å godta det. Der klarte man å ødelegge mye av den arkitektoniske virkningen av det fremragende Deichman. Før kunne man se Deichmans fasade.

Staten vanskelig

Staten selv er en av de vanskeligste utbyggerne. Ta Tullinløkka. Hva gjør man? Kaster sine øyne på en ubebygd plass i en slags tro på at det er gratis tomt. En fatal misforståelse. Det skjønner man når noe allerede er blitt park. Det er gudskjelov ingen som ville finne på å bygge i Frognerparken.

Jeg skulle ønske staten ville innse at Tullinløkka har større verdi som en åpen plass enn som byggetomt. Det er lansert flere muligheter. Man kan bygge under grunnen, man kan så menn bygge et lavt bygg langs Kr. Augusts gate, bare man ikke ødelegger Nasjonalgalleriet og Historisk museums fasader.

Jo, Oslo trenger en sterk byplanetat og politikere som ser de store linjene. Fraværet av det ser man flere steder. Voksenåsens vestside som er blitt skamfert av usystematisk bebyggelse, noen av drabantbyene, og ikke minst E18 fra Lysaker til Sjølyst. Ta turen og se hvilke fantastiske muligheter vi hadde der til en praktfull innfartsvei til Oslo. Se hva det er blitt!