Statoil-salg

DET HAR SKJEDD tre viktige ting de siste ukene. Regjeringen har solgt ut aksjer for ti milliarder kroner i Statoil. Regjeringen har lagt fram forslag til pensjonskutt. Og Regjeringen har fått pepper for mangel på pengestyring i Forsvarsdepartementet. Det går en rød tråd gjennom disse forholdene. Den røde tråden er overraskende lite forstand med penger hos Høyre. Alle veit at en Statoil-aksje vil gi avkastning i minst 50 år fremover. Det betyr at det er lite smart å selge aksjer til investorer som har maks syv års - gjerne én dags - horisont. Regjeringen gir dermed bort framtidas penger. Prisen Regjeringa får for Statoil-aksjene vil ikke være i nærheten av å gjenspeile avkastningen på lang sikt.

DET ER SPESIELT ille når den samme Regjeringen, med den andre munnviken, forteller at nå gjelder det å kutte i pensjonene, fordi om 50 år har vi ikke penger nok til alle. Om de fortsetter å selge Statoil-aksjer i samme tempo, får de jo sannelig rett. Statoil-aksjene kunne gitt nettopp avkastning i mange år fremover. Rotet i Forsvarsdepartementet kommer som toppen av kransekaka. Forsvarsrotet krydrer det som salget av Statoil-aksjer forteller, nemlig at Høyres selvpåførte rykte som kompetent pengeforvalter er særdeles feil.