StatoilHydros grønnvasking

KLIMA: Gjennom helsides annonser lar StatoilHydro oss får inntrykk av at de er et selskap som tar klimatrusselen på alvor og har tenkt å gjøre mye med den. Ingenting ville være mer gledelig for klimaet om de mente det de sier i annonsene, men dessverre er det lite som tyder på at dette er noe annet en en ren grønnvaskingskampanje fra statsoljeselskapet sin side.

Hvis Statoil var så opptatt av å gjøre mer for miljøet som de sier de må i kampanjen; hvorfor investerer de i et oljesand prosjekt i Canada? Dette er den mest energikrevende og forurensende måten å utvinne olje på. Hvorfor fjerner de ikke CO{-2} utslippene fra gasskraftverket de har på Melkøya? De må uansett fjerne noe CO2 fra gassen de tar opp fra Snøhvitfeltet før de selgere den til kontinentet. CO{-2} som de tar ut fra gassen skal de sende tilbake til reservoaret. De har altså infrastrukturen for deponering av CO{-2} på plass, men har ikke ønsket å fjerne CO{-2} fra eksosen på gasskraftverket. Statoil skryter av et 12 år gammelt CO{-2} prosjekt på Sleipner, nå kan de gå videre og få noe nytt å skryte av. Hvorfor vil de ikke?

Hvorfor er StatoilHydro den ivrigste pådriveren for oljevirksomhet rett utenfor fjæresteinene av Lofoten og Vesterålen? Neppe fordi de tar så mye hensyn til klima.

For StatoilHydro eksisterer det ikke noe annet enn en fossil framtid. BP, det britiske oljeselskapet har i stadig økende grad profilert seg som et energiselskap og istedet for British Petroleum profilerer de seg i økende grad som Beyond Petroleum. For StatoilHydro er den tanken så fremmed at vi heller må satse på Beyond StatoilHydro.

Mens StatoilHydro grønnvasker sin fortsatte jakt på fossil energi, diskuterer Storting og Regjering hva selskapet skal hete. Hva med å diskutere hvordan det skal oppdras istedet?