StatoilHydros Ungdom

OLJEBORING: Det er ikke ofte ungdomspartiene klarer å stå sammen om en sak. Nettopp derfor er det historisk at alle ungdomspartiene fra Rød Ungdom til Unge Høyre for kort tid siden reiste til Lofoten og Vesterålen, på bakgrunn av vårt felles standpunkt mot oljeboring i området. Bare Fremskrittspartiets Ungdom ble igjen hjemme, som det eneste ungdomspartiet som er for oljeboring i Lofoten og Vesterålen.

På FpUs hjemmesider kan vi lese at leder Ove Vanebo mener Norge skal bruke sin miljøvennlige oljeteknologi til å skape vekst for Nord-Norge. Det er interessant å se hva slags vekst for Nord-Norge FpU snakker om. I dag har Lofoten og Vesterålen-regionen en stor fiskerinæring som leverer blant annet skrei, sei og kveite både til resten av landet, men også ut til Europa. Fisk er Norges nest største eksportartikkel, og har i mer enn tusen år vært grunnsteinen for sivilisasjonen i Lofoten og Vesterålen. I tillegg har turistnæringen blomstra opp, særlig de siste åra. Noe av grunnen til det er at varemerket Lofoten selger. Utover dette finnes det en rekke andre næringer som har et stort potensial til å vokse og bety flere arbeidsplasser. Hvorfor er det ingen som snakker om alle arbeidsplassene som kan skapes her, i de fornybare næringene? Løftet om vekst og arbeidsplasser blir temmelig hult både fra FpU og fra andre aktører i debatten, når man ikke har engasjert seg nevneverdig i å skape arbeidsplasser på andre måter.

Det er et farlig blindspor å tro at oljeutvinning vil være svaret på alle Lofoten og Vesterålens, for ikke å si Nordlands, utfordringer når det gjelder fraflytting og sysselsetting. Oljeboring i området vil tvert imot true både fiskeri- og turistnæringen, og setter på den måten arbeidsplasser i fornybare næringer på spill.

I debatten om oljeutvinning er det greit å vise hvilke interesser man egentlig kjemper for. Derfor foreslår jeg at Fremskrittspartiets Ungdom på neste landsmøte skifter navn til StatoilHydros Ungdom.