`KRITISERTE STATSBYGG:  Åse Kleveland skrev kronikk lørdag om at Statsbygg i realiteten setter pris over arkitektonisk kvalitet. Foto: Nina Hansen
`KRITISERTE STATSBYGG: Åse Kleveland skrev kronikk lørdag om at Statsbygg i realiteten setter pris over arkitektonisk kvalitet. Foto: Nina HansenVis mer

Statsbygg velger de beste arkitektene

Dersom Kleveland ønsker bedre innsikt i vår måte å jobbe på får hun her en stående invitasjon til en samtale om dette.

Åse Kleveland påstår i sitt innlegg i Dagbladet lørdag 19. januar at Statsbygg ikke er opptatt av arkitektur. Hun mener at Statsbygg bare velger arkitekttjenester etter pris. Der tar Kleveland feil. Statsbyggs målsetting er alltid å velge de arkitektene som er best egnet for det aktuelle prosjektet og derved framskaffe det beste resultatet.

Statsbygg gjennomfører en rekke konkurranser for å anskaffe arkitekttjenester. I disse konkurransene er det først og fremst arkitektenes kvalitative og dokumenterbare kompetanse til å gjennomføre oppdraget som er avgjørende. Statsbygg er statens byggherre og har ansvaret for de mest komplekse byggprosjektene i landet. Vi er byggherre for fengsler, tinghus, museer, høyskoler, barnevernsinstitusjoner, med mer. Det sier seg selv at å utvikle ulike typer bygg stiller ulike krav til kompetanse, men det er like opplagt at kompetansen må være høy på alle fagfelt og at pris på arkitekttjenestene må være underordnet kravet om kompetanse og kvalitet.

Statsbygg har til en hver tid mange pågående byggeprosjekter, og arkitekter er valgt ut etter konkurranser der kvalitet på tjenestene, dokumentert kompetanse, evne til å gjennomføre og pris blir vektlagt. Vektleggingen mellom disse vil variere, men pris er gjennomgående den faktoren som gis minst vekt i disse konkurransene. Hvis det arkitektkontoret som hadde den laveste prisen blir valgt, er det også fordi de er svært kompetente og leverer høy arkitektonisk kvalitet. Med det faller Åse Klevelands påstand om at det i praksis er lavest pris som vinner. Gjennom konkurranser sikrer vi kvalitet på byggeprosjektene våre og vi kan levere det beste til våre kunder. Slik får Statsbygg god arkitektur som speiler samtida.

Det finnes flere konkurranseformer for anskaffelser av arkitekter. Åse Kleveland baserer sine påstander på at det bare er rene arkitektkonkurranser med et ensidig fokus på design som kan gi god arkitektonisk kvalitet. Vi mener å ha dokumentert at det er feil, og har mange prosjekter, både ferdige og under gjennomføring, som understøtter vårt syn.

I våre prosjekter har vi engasjert arkitektkontorer som Narud Stokke Wiig, Kristin Jarmund Arkitekter, HRTB arkitekter, Tupelo arkitektur, Jarmund/Vigsnæs, 4B Arkitekter, hlm arkitektur, Link arkitektur, Lund+Slaatto arkitekter, Askim/Lantto Arkitekter og NAV Arkitekter for å nevne noen. De færreste vil påstå at disse kontorene ikke står for og ikke har bidratt til arkitektur av høy kvalitet.

Dersom Kleveland ønsker bedre innsikt i vår måte å jobbe på får hun her en stående invitasjon til en samtale om dette. Ellers vil vi anbefale interesserte å lese om våre byggeprosjekter på www.statsbygg.no/byggeprosjekter.

Følg oss på Twitter