MÅ TA ANSVAR: Dagens lovverk er full av mangler. Den siste tidens sak om seksuell trakassering i akademia demonstrer nettopp dette, skriver Mats Beldo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
MÅ TA ANSVAR: Dagens lovverk er full av mangler. Den siste tidens sak om seksuell trakassering i akademia demonstrer nettopp dette, skriver Mats Beldo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Trakassering i akademia:

Statssekretæren må tørre å erkjenne sitt ansvar

Det er gjennomført få eller ingen tilsyn som har sett på studentenes læringsmiljø.

Meninger

Statssekretær Bjørn Haugstad mener at studentenes læringsmiljø er ivaretatt gjennom Universitets og høgskoleloven § 4-3. Dagens lovverk er full av mangler. Den siste tidens sak om seksuell trakassering i akademia demonstrer nettopp dette.

Regjeringen sammen med institusjonene gjør ikke nok for å sikre studentene et godt læringsmiljø og det er for vanskelig for studentene å melde ifra om krenkelser. De vage formuleringene i lovverket gir ikke en klar definisjon av begrepet «læringsmiljø», og «trakassering» nevnes overhode ikke. Disse uklarhetene gir rom for lokal tolkning, praktisering og prioritering. Dette fører til variasjoner og tilfeldigheter i studentenes læringsmiljø, og herunder vern mot for eksempel seksuell trakassering. Derfor må loven konkretiseres.

Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold
Foto: NSO/ Skjalg Bøhmer Vold Vis mer

En ting er at loven må være klar, men de med ansvar, altså rektorene ved høgskolene og universitetene, må også vise sitt engasjement og kultur for å forbedre studentenes læringsmiljø. Deres fravær i diskusjonen viser at de ikke tar sin del av ansvaret. Det er nettopp derfor vi trenger et lovverk som krever at de tar studentenes læringsmiljø på alvor.

Vi må jobbe frem en kultur som forhindrer tilfeller av trakassering, samtidig må dagens lovbestemmelser videreutvikles for å motvirke dette. Det ene utelukker ikke det andre, men begge deler er viktige momenter for å få et fullverdig læringsmiljø for studentene.

Haugstad trekker frem at loven tilsvarer de generelle kravene arbeidsmiljøloven har til de ansatte, og at Arbeidstilsynet under sine tilsynsrunder har ansvar for å se til at kravene overholdes. Våren 2016 var NSO i kontakt med Arbeidstilsynet for å finne ut hvordan de følger opp dette. Tilbakemeldingen viser at det er gjennomført få eller ingen tilsyn som har sett på studentenes læringsmiljø. Videre kom det frem at studentrepresentanter ikke har vært tilstede under tilsynsrundene!

Institusjonene må ha et klarere regelverk å forholde seg til. Styringsmaktene må på sin side stille krav til at institusjonene skal ha interne retningslinjer som sikrer rett til vern, samt mekanismer for håndtering av mobbing, trakassering og annen utilbørlig opptreden inntreffer.

Haugstad kan ikke skyve institusjonene foran seg når det gjelder læringsmiljø. Statssekretæren må tørre å erkjenne sitt ansvar, og sørge for studentenes vern gjennom et styrket lovverk.


Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.