Statsstøtte til kristne skoler?

DET ER ikke i overensstemmelse med de universelle prinsipper for menneskerettigheter, livssyntoleranse og menneskeverd å gi statsstøtte til friskoler med et avgrenset syn på tro og moral. I den offentlige debatt gir disse friskoler inntrykk av at de respekterer de universelle menneskerettigheter og anerkjenner andres trosoppfatninger, men i den interne pedagogikk må det virke krenkende når skolene avviser lærere og ungdom som tenker og lever annerledes enn et nærmest fundamentalistisk religiøst grunnlag tillater. Den ideologisk reaksjonære mediehøyskolen i Kristiansand (angivelig på kristent grunnlag) er kun et av mange eksempler. Den nåværende regjering representerer her et diskriminerende og antikvert syn på det som praktiseres i dagens internasjonale/økumeniske debatt, hvor dialog på et diskursetisk grunnlag praktiseres istedenfor religiøs indoktrinering. Slik statsstøtten bevilges fra norske kirke- og skolemyndigheter, er den med på å gi grønt lys for åndelig maktmisbruk i det religiøse skolemiljø. Hvor lenge skal en flerkulturell demokratisk rettsstat tåle at mennesker blir krenket og mentalt mishandlet fordi de har et annet og mer humanistisk syn på livet, enn det de kristne friskoler med millioner av skattepenger tillater?

ET OFFENTLIG skolesystem, som i enkelttilfeller støtter alternative skoletilbud - i en fornuftig og veloverveid balanse mellom det private og det offentlige - slik praksis har vært tidligere, under andre regjeringer, styrt av Arbeiderpartiet - er et langt bedre opplegg. Det er også ubegripelig at Venstre og Høyre godtar en indoktrineringspolitikk som dette. I alle fall burde Venstre følge den liberale livssynspolitikken til søsterpartiet Radikale Venstre i Danmark. Slik som regjeringen nå åpner for karismatiske, fundamentalistisk orienterte skoler, er det ikke lenger tale om å gi støtte til kristendommen på et kulturelt grunnlag, men til ideologiske strømninger som bygger opp om indoktrinering og fordømmelse av mennesker som i en rettsstat har krav på respekt.