VIKTIGE UANSETT: «Forståelsen for barnebøkers betydning i forhold til barns utvikling, er mye viktigere enn debatten om hvorvidt barnebøker er ordentlig kunst», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Scanpix
VIKTIGE UANSETT: «Forståelsen for barnebøkers betydning i forhold til barns utvikling, er mye viktigere enn debatten om hvorvidt barnebøker er ordentlig kunst», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: ScanpixVis mer

Status spiller liten rolle for barnebøker

Å lese mange og å lese dem ofte er viktigere.

Barnebokforfattere blir raskt innforstått med at de driver med lavstatuskunst. Men hvorvidt bøkene blir ansett som kunst eller ei, spiller liten rolle for barna og de voksne som leser sammen med dem. For dem er en god barnebok en de vil lese igjen og igjen.

En fersk studie gjort av InFact på vegne av Goboken.no mener 75 prosent av foreldre med barn under 2 år at lesestunden påvirker utviklingen av barnets ordforråd i stor eller svært stor grad. Dette samsvarer med andre studier som viser at lesing for babyer hjelper dem å utvikle et større vokabular og bedre språkforståelse ved 2-årsalder. Og ord er viktige i førskolealderen, svært viktige.

Nylig presenterte NTB en undersøkelse som viste at 300 000 nordmenn leser så dårlig at de ikke klarer seg i samfunnet. Det er nærliggende å skylde på skolen og lærerne, men forskning viser at åra før skolestart er viktigst.

Større studier tyder på at det er mengden ord barnet hører i de første årene som er avgjørende for framtidige leseferdigheter. Når man leser høyt, vil barnet i tillegg lære å lytte oppmerksomt og konsentrere seg. Svært mye av læringen det første skoleåret skjer gjennom å lytte til det læreren sier. Barnets evne til å forstå det som blir sagt er avgjørende på veien til selv lære å lese og skrive.

Tekster i barnebøker inneholder flere sjeldne ord enn dem vi vanligvis bruker i samtaler med barn. Også veldig små barn trenger å høre disse ordene slik at de blir en del av vokabularet. Leseekspert og forfatter Jim Trelease sier: «Hvis barnet aldri har hørt ordet, vil barnet aldri si ordet, og hvis du aldri har hørt det eller sagt det, er det ganske vanskelig å lese det og skrive det.»

Lærernes rolle har overraskende liten betydning. Mangel på ord i førskolealder danner et stort sprik i barnas grunnleggende skoleforutsetninger, som det seinere er vanskelig å ta igjen. Forståelsen for barnebøkers betydning og de samtalene de inspirerer i forhold til barns utvikling, er mye viktigere enn debatten om hvorvidt barnebøker er ordentlig kunst.

Å lese barnebøker for barna våre fra de er bitte små, å lese mange av dem og lese dem ofte, er det som er viktig. Om samfunnet anerkjenner denne viktigheten, vil også statusen til barnebøker, og til dem som skriver og illustrerer dem, bli høynet. I hvert fall blant foreldrene og barna som leser dem. Og det er jo det viktigste.

Les også Marie Kleves kommentar om barnebøkers lave status: Fortell meg hvem du skriver for, og jeg skal si deg hvor god du er.