Ansvarsfraskrivelse: Sist uke benektet en sentral Høyrepolitiker for at hans parti sitter ved makten i Stavanger. Her er man på tur langt inn i ansvarsfraskrivelsen, skriver Daniel Haug Nystad. Foto: © Helge Sunde / Samfoto
Ansvarsfraskrivelse: Sist uke benektet en sentral Høyrepolitiker for at hans parti sitter ved makten i Stavanger. Her er man på tur langt inn i ansvarsfraskrivelsen, skriver Daniel Haug Nystad. Foto: © Helge Sunde / SamfotoVis mer

Stavanger Høyre ønsker ikke å diskutere politikk

Etter tyve år med makten i Stavanger greier ikke Høyre å se utfordringene byen står overfor eller å presentere nye løsninger.

Meninger

Høyres Ingebjørg Folgerø sliter med å se politikken til Stavanger Arbeiderparti. Det er merkelig, da det er Arbeiderpartiets politiske løsninger som så langt har preget valgkampen i Stavanger.

Kanskje er det nettopp dette som er Høyres problem. Etter tyve år med makten i Stavanger greier ikke Høyre å se utfordringene byen står overfor eller å presentere nye løsninger. I valgkampen har ikke Høyre hatt et stort ønske om å diskutere politikk. Utspillene er få, og i paneldebatter sitter de stille i båten. Sist uke benektet til og med en sentral Høyrepolitiker for at hans parti sitter ved makten i Stavanger. Her er man på tur langt inn i ansvarsfraskrivelsen.

Sånn sett passer Folgerøs innlegg godt inn i bildet. Å påstå at Arbeiderpartiet ikke har politikk er et hederlig forsøk på å få velgerne til å tro at det rett og slett ikke finnes andre partier å stemme på i Stavanger - bortsett fra Høyre. Ikke særlig demokratisk og heldigvis åpenbart feil. Derfor skal vi selvsagt hjelpe Folgerø med å huske noen av de forslagene til løsninger vi har kommet med. Forslag Høyre har avfeid. Enda flere finner hun i vårt program på våre nettsider.

• Arbeiderpartiet vil ha to barnehageopptak. Mange foreldre med barn født etter 1. september sliter med å få hverdagen til å gå opp fordi de ikke får barnehageplass. Vi vil også prøve ut heldagsskolen, og etablere et prøveprosjekt hvor læring, aktiviteter og kultur er integrert i skolehverdagen.

• Vi vil ha gratis buss. Arbeiderpartiet ønsker å prøve ut gratis buss for å se om vi kan gå fra kø til kollektivt og samtidig få et grønnere Stavanger.

• Arbeiderpartiet vil ha full sykehjemsdekning. I den veldrevne Høyrestyrte kommunen Stavanger er det nå rundt sytti alvorlig syke eldre med krav på sykehjemsplass som likevel står uten. Arbeiderpartiet mener det er en uverdig situasjon. Høyre har eksplisitt uttalt at full sykehjemsdekning ikke er et mål for dem. Vi vil også sikre at alle sykehjem har en person som arbeider med å organisere frivillige og frivillig arbeid, samt etablere en frivillighetssentral i alle bydeler.

• Arbeiderpartiet vil ha et eget gründerkontor. Arbeiderpartiet vet at en av utfordringene som nye bedrifter møter er å navigere i systemet av skatter, moms og avgifter. Inntil systemet blir enklere bør kommunen tilby hjelp slik at gløden hos de med gode ideer ikke går tapt på grunn av slike hindre.

• Arbeiderpartiet vil innføre et introduksjonskort til kulturlivet for nye studenter, og vi vil arbeide for at idrettsarrangementer hvor barn og ungdom ferdes skal være alkoholfrie. Vi vil stille krav om tariffavtaler og offentlig godkjente lærlingeordninger når kommunen bruker anbud.

Så til laget som Folgerø angriper. Hun mener det er negativt at mange av de som står på vår liste er nye i politikken. Riktignok er det slik at av de 16 som sitter fast i bystyret, står 15 til gjenvalg. Altså langt flere enn de som ønsket gjenvalg i Høyres gruppe. Men hun har et poeng. Vi i Arbeiderpartiet mener det er sunt å få inn nye stemmer i politikken med jevne mellomrom. Skal vi forstå det slik at Høyre mener det motsatte? Mye er bra i byen vår, men det kan ikke få dekke over utfordringene som finnes.

Fremtidens Stavanger bygges ikke med fortidens verktøy. Vi må la nye idéer og løsninger slippe til. Det er dette Arbeiderpartiet går til valg på.

Dette innlegget er publisert under vår nye seksjon for lokale meninger. Her kan du lese flere innlegg, eller skrive til oss.