Heldøgns omsorgstilbud: Omsorgsboliger med heldøgns omsorg kan være et supplement til sykehjemsplasser, og vil derfor kunne redusere behovet for sykehjemsplasser i kommunen, skriver Bjørg Tysdal Moe. Kilde: Fotoweb.
Heldøgns omsorgstilbud: Omsorgsboliger med heldøgns omsorg kan være et supplement til sykehjemsplasser, og vil derfor kunne redusere behovet for sykehjemsplasser i kommunen, skriver Bjørg Tysdal Moe. Kilde: Fotoweb.Vis mer

Stavanger må tilby heldøgns omsorgsboliger

Stavanger KrF vil at det bygges flere boliger med mulighet for heldøgns omsorg i byen vår.

Meninger

Stavanger kommune må tilby hjelpetrengende beboere egne boliger. Alder, funksjonshemning eller annet kan gjøre at beboere har behov for heldøgns omsorg, hjem der de kan leve verdige, selvstendige og meningsfulle liv. Disse omsorgsboligene bør bygges nær sentraene i byen.

Stavanger KrF vil at det skal bygges flere omsorgsboliger som tilfredsstiller Husbankens krav til boliger for personer med behov for heldøgns omsorg, men som likevel ikke har institusjonspreg. Boligene må inneholde moderne helse- og omsorgsteknologi og må tildeles etter kommunens kriterier. Månedlige kostnader må ikke overstige nivået på kommunale utleieboliger.

Vi er opptatt av at boligene skal ligge sentralt med nærhet til kommunalt tjenesteapparat, butikk, spisested og arenaer for sosiale aktiviteter. Dette vil gi beboeren trygghet for å få hjelp ved behov, selvstendighet ved å ha muligheten til å handle, spise ute og å delta i sosiale settinger.

Beliggenheten vil bidra til integrering av beboerne i det øvrige samfunnet og samtidig gi dem størst mulig grad av selvstendighet og verdighet.

Omsorgsboliger kan bygges og driftes i privat regi. Dermed slipper kommunen alle kostnader i forbindelse med investering, drift og vedlikehold av boliger.

Kommunen vil ha ansvaret for tildeling av boliger. I tillegg vil kommunen sørge for leveranse av lovpålagte tjenester til beboerne.

Stavanger har en god og verdig eldreomsorg. Det kan jeg skrive under på. Etter mange besøk på sykehjem der nære slektninger har benyttet seg av Stavanger kommunes tilbud i flere år, har jeg selv erfart dette. Men det kan bli enda bedre og mer variert. Planlegging og bygging av demenslandsbyen er et eksempel. I tillegg trenger vi flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg, som gir trygghet, verdighet og selvstendighet selv om en har hjelpebehov.

Undersøkelser viser at de fleste mennesker ønsker å bo i egen bolig så lenge som mulig. De fleste ønsker dermed ikke å bo på et sykehjem, dersom de ikke er så syke at det ikke er forsvarlig å bo hjemme. Behovet for boliger med heldøgns omsorg er økende.

Omsorgsboliger med heldøgns omsorg kan være et supplement til sykehjemsplasser, og vil derfor kunne redusere behovet for sykehjemsplasser i kommunen.

«Verdighetsgarantien» som ble vedtatt av regjeringen i 2010 har som formål å sikre at eldreomsorgen tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Stortinget har vedtatt denne. Realiseringen må skje i kommunene, og nettopp verdihetsgarantien må legges til grunn for utviklingen av slike boliger.

Oslo kommune har god erfaring med Omsorgs pluss boliger. Her er det gode eksempler som vi kan ta lærdom av.

For Stavanger KrF er det viktig at det bygges flere omsorgsboliger med livsløpsstandard og mulighet for heldøgns omsorg i byen vår i årene framover. Dette er en boform som er aktuell for personer i alle aldre med hjelpebehov.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.