Steel og Myhrvold dømt

Casino Steel og Øivind Myhrvold er funnet skyldige i Gramart-saken. Begge får ubetinget fengsel for grovt økonomisk utroskap.

Den tidligere lederdouoen i artistorganisasjonen Gramart var tiltalt for grovt økonomisk utroskap for 500 000 kroner. Nå har Oslo tingrett funnet dem skyldige.

Casino Steel, eller Stein Groven som han egentlig heter, ble dømt til 120 dagers fengsel for grovt økonomisk utroskap. Dommeren mente han var hovedmannen bak det økonomiske utroskapet.

Aktor hadde lagt ned påstand om seks måneder ubetinget fengsel for Groven. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger på 20 000 kroner. Retten dømte han til medvirkning og «kreditorsvik», ved forsøk på å unndra 1,8 millioner kroner.

Retten mener det taler i skjerpende retning at forbrytelsen er begått mot en organisasjon hvor han selv var styreformann, at den var forsøkt skjult på en utspekulert måte og at han i tillegg misbrukte sin stilling .

I formidlende retning la retten vekt på at det har tatt to år fra tiltalte ble tatt ut til retten ble satt. Begge har dessuten blitt utsatt for betydelig, belastende mediedekning.

Øivind Myhrvold fikk sju måneders fengsel for medvirkning til økonomisk utroskap og kreditorsvik, slik som aktor hadde forlangt. Han unndro ifølge dommen 1,8 millioner kroner fra sin bostyrer etter en personlig konkurs i 1995.

Steel hadde ikke advokat tilstede, og tok betenkningstid, mens Myhrvold anket på stedet. Begge sier at de er oppgitt og skuffet over dommen.

– Jeg er forbannet. I den neste rettssaken må alt brettes ut, og det må bli en større sak, sier Myhrvold til Nettavisen.

Ingen av de tiltalte er tidligere domfelt eller bøtelagt.

Gramart

  • Gramart, Grammofonartistenes forening, ble stiftet i 1989 for å forvalte vederlagsmidlene fra Gramo, som sørger for at artistene får provisjon når musikken deres blir spilt i mediene. Vel 2000 artister er innmeldt.
  • Øivind Myhrvold og Casino Steel var tidligere henholdsvis daglig leder og styreleder i Gramart, men ble begge sparket fra stillingene da de ble politianmeldt for omfattende pengerot.
  • Splittelsen i Gramart som følge av Steel/Myhrvold-affæren gjorde at den konkurrerende organisasjonen Norsk Artistforbund ble etablert.
  • Gramarts hjemmeside