TREKKER SEG: Stein Erik Hagen trekker seg fra samarbeidet med Nasjonalmuseet.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
TREKKER SEG: Stein Erik Hagen trekker seg fra samarbeidet med Nasjonalmuseet.  Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Stein Erik Hagen bekrefter: - Samarbeidet med Nasjonalmuseet er avsluttet

- Nå trekker jeg meg ut.

(Dagbladet): Stein Erik Hagen har avsluttet samarbeidet med Nasjonalgalleriet. Det kommer frem i en e-post sendt fra Hagen til museets direktør, Audun Eckhoff.

- Jeg registrer i dag at flere kunstkritikere mener jeg legger et ubehagelig press på regjeringen i forbindelse med Nasjonalgalleriets framtid. Det er noe jeg aldri har gjort eller ønsker å gjøre. Når flere framtredende kulturpersoner, og blant annet NRK og Dagbladet, oppfatter det motsatte av hva jeg selv gjør, har jeg bestemt meg for å nullstille våre samtaler. Jeg kan ikke leve med den minste mistanke om at jeg presser regjeringen. Da trekker jeg meg heller helt ut, står det i e-posten, som Dagbladet har fått tilgang til.

Vil vente på Nasjonalgalleriet

Til Dagbladet bekrefter Hagen at samarbeidet er avsluttet og lagt på is inntil videre.

- Jeg er positiv til nytt samarbeid, men det er ikke aktuelt å bestemme dette før Nasjonalgalleriets framtid er avgjort. På den måten kan ingen anklage meg for å legge noe press på hva som skal skje med Nasjonalgalleriet. Jeg anser med dette denne saken avsluttet fra vår side.

Det ble i april inngått en svært eksklusiv avtale mellom Hagen og Nasjonalmuseet, om at museet fritt skulle få bruke Hagens kunst i sine utstillinger.

Det har i den siste tiden vært knyttet stor usikkerhet til avtalen, og Hagens kurator, Steinar Gjessing, har lenge ment at avtalen burde brytes.

- For lite plass

Det er det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen og den usikre framtida til Nasjonalgalleriet på Tullinløkka, som har skapt usikkerhet.

Gjessing er blant dem som mener at det ikke er god nok plass til Hagens kunst på Vestbanen, og at Nasjonalgalleriet derfor bør bevares som museum.

Statsbygg har anbefalt at Nasjonalgalleriet brukes som byuniversitet. Det hele skal behandles av Stortinget i 2017.

- Dette er veldig uheldig og pinlig for Eckhoff. Hagen sier jo at han gjerne vil samarbeide med museet, men likevel rakner det. Det er merkelig at Eckhoff ikke har klart å forsikre Hagen om at de vil gjøre det som skal til for å lande denne avtalen. Det virker nesten som de ikke snakker sammen, sier Nicolai Strøm Olsen, daglig leder i Kunstforum, til Dagbladet.

Eckhoffs åremålskontrakt utløper 25. mars 2017. I en pressemelding om stillingsutlysningen har styret i Nasjonalmuseet uttykt, at de ønsker å se nåværende direktør blant søkerne.

Strøm Olsen mener dagens hendelse svekker Eckhoffs mulighet for fornyelse av kontrakten.

- Hvis denne avtalen hadde vært spikret hadde Eckhoffs posisjon vært mye sikrere. Han framstår ikke som en sterk leder for museet, og det at Hagen nå bryter samarbeidet svekker hans posisjon ytterligere . Dette er et dårlig utgangspunkt når hans åremål går ut, sier Strøm Olsen og fortsetter:

- Dette er en konflikt det er vanskelig å vite hvorfor har oppstått, og det er vanskelig å vite hvorfor ikke Eckhoff har handlet raskere.

- Dette respekterer jeg

Nasjonalmuseet sendte nylig ut en pressemelding angående samarbeidet med Hagen.

- Jeg har over tid hatt en god dialog med Stein Erik Hagen om Canica-samlingen. Denne ønsker jeg skal fortsette direkte - ikke via pressen. Jeg har fått med meg siste utvikling i saken, og mener at Hagens reaksjon indikerer at han ønsker ro. Dette respekterer jeg, skriver Eckhoff i pressemeldingen.

- Hagens tilbud var ment å skulle være til glede for det norske samfunnet. Ikke på noe tidspunkt har jeg oppfattet at Hagen ønsker å legge press på politikerne når det gjelder Nasjonalgalleriets fremtid. Vi er åpne for å gjenoppta samtalene med Canica når forholdene ligger bedre til rette for det, står det i pressemeldingen.

Dagbladet har flere ganger prøvd å få tak i Eckhoff, uten å lyktes.