Stein Ørnhøi – politiker eller lobybyist?

«Hva er det som er så galt med det Ørnhøi gjør? Han tror på et nordisk forsvarssamarbeid, og et nordisk samarbeid generelt sett. Dagens politiske klima og verdens situasjon er inne i et spor som innbyr til mer, ikke mindre av samarbeid med Sverige. Også på flere områder enn forsvar.

Svenrik

«Ørnhøi sitter IKKE i regjeringen, til informasjon. Om det er så at Ørnhøi er bedt inn på denne middagen, skal han si nei, siden det finnes andre steder man kan spise? Jokke

«Selvfølgelig skal Ørnhøi få lov til å jobbe for sine ideer, men det er en del forhold man kan stille store spørsmålstegn til. Spesielt reagerer jeg på at erfarne Stortingsrepresentanter har møter med en av partene i en lukket konkurranse der det skal benyttes 140 milliarder kroner til kjøp av jagerfly. Spesielt når kontakten er på siden av denne avtalen. Derfor er det viktig at fakta kommer på bordet og at Ørnhøi/SV ikke farer med snusk!

Tor Eskom

«Nå er de røde så sikre på makta si at de tør å vise hvem de egentlig er. I Øst-tyskland måtte de rive en mur for å bli kvitt politikere som Ørnhøi, her i landet velger en del mennesker slike til å styre landet.

Hjalmar