Steinfeld til Moskva

NRK ommøblerer korrespondentnettet sitt. Hans-Wilhelm Steinfeld flytter fra sin korrespondentjobb i Budapest til ny korrespondentjobb i Moskva etter Morten Jentoft.

Ola Johnsrud flytter fra Brussel for å overta som korrespondent i Berlin etter Jahn Otto Johansen. Steinfeld skulle dekke en del av Balkan fra sitt kontor i Budapest.

- I ettertid har det vist seg at området ble mindre nyhetsfylt enn man først trodde, og ettervirkningene og oppfølgingen av krigen i Kosovo har heller ikke ført til at korrespondenten i området har nok å gjøre, heter det i en pressemelding fra NRK. (NTB)