Stem frem minoriteter?

«Likestillingsombudet har kun sagt at kommunestyrene skal avspeile befolkningen. Derfor må også diskriminerte grupper representeres i ulike partier og verv. Selvsagt har ikke alle funksjonshemmede/ innvandrere/ homofile like politiske sympatier. Men det er da ingen grunn til at hvite middelaldrene menn skal representere dem i alle de ulike partier?

Irritert velger

«Uansett må det vel være viktigere at man velger inn folk som ønsker det enn at de er homofile, kvinner eller innvandrere? I ytterste konsekvens vil det jo kunne komme dit hen (i alle fall i små kommuner) at den ene stakkaren som sitter i rullestol må være med i kommunestyret fordi han/hun sitter i rullestol.

Christian

«Beate Gangås misbruker ombudsinstituttet for å fremme personlige, politiske oppfatninger. Hun har neppe støtte innad i blant medarbeiderne og viser en suveren mangel på dømmekraft i denne saken.

Bryetverdt

«Heia Gangås! Det eneste hun har gjort, er å be om at man stemmer inn en rekke underpriviligierte og underrepresenterte grupper i folkevalgte organer.

Mumle