Stemmerett for 16-åringer

«Debatten dreier seg ofte om å begrunne hvorfor 16-åringer bør få stemmerett. Men det er bakvendt. I stedet er det begrensningene i demokratiet og stemmeretten som bør begrunnes. Jeg finner ingen tungtveiende grunner til å utestenge 16-åringer. De bør få stemmerett i kommunevalget i 2011 og ved stortingsvalget i 2013.

Mads

«16-åringer bør kanskje ikke utestenges fra å stemme. Men det høres for meg veldig fornuftig ut at de som bedriver grov kriminalitet bør utestenges fra samfunnet gjennom fengselsstraff. Ja, mange 16-åringer er kanskje både orienterte og reflekterte. Men blir det derfor liksom mer positivt at de kan bli gravide, kan bli foreldre, at mange av dem tar abort, at noen driver med kriminalitet eller at de selv kan velge trossamfunn? For alle disse tingene, bortsett fra det å velge trossamfunn, er jo veldig negative for en 16-åring?

Mener du, frøken Simonsen, at fordi 16-åringer har muligheter til å være så dumme og finne på alle disse idiotiske tingene, så bør de også få stemmerett? Burde vi ikke heller kanskje tenke på å gjøre noe med at 16-åringer og de som er enda yngre ikke blir gravide? Og finner på alle disse andre idiotiske tingene? Framfor å tenke på stemmerett? Jeg bare lurer...

Reidar Rævskjegg