Dagbladet mener:

Steng de rikes paradiser

Politikerne må skjære igjennom og stanse skatteflukten fra Norge.

PENGEFLUKT: De rikeste familiene og selskapene minimaliserer skatten ved å flytte denne utgiften til andre land, ofte skatteparadiser. ILLUSTRASJON: Shutterstock / NTB scanpix
PENGEFLUKT: De rikeste familiene og selskapene minimaliserer skatten ved å flytte denne utgiften til andre land, ofte skatteparadiser. ILLUSTRASJON: Shutterstock / NTB scanpixVis mer
Meninger

Det finnes mange mekanismer som skaper økonomiske og sosiale forskjeller. Skatt er en av de viktigste. Selv i land som forsøker å utjevne skattebyrden (som Norge), er det de rikeste enkeltpersonene og selskapene som har de største fordelene. Disse aktørene har også muligheter til å engasjere jurister og økonomer som kan konstruere og tilpasse ordninger som minimaliserer skatten. Ikke sjelden går de mest privilegerte også for langt i jakten på lav eller ingen skatt. Tilpasningene beveger seg inn i gråsoner eller direkte lovbrudd med skjulte formuer i utlandet, ofte i skatteparadiser.

Dette er ingen ny virksomhet, men har i ulike former foregått like lenge som kirken eller staten har skattlagt borgerne. På 70- og 80-tallet var det stor oppmerksomhet rundt enkelte skipsrederes enorme utenlandsformuer, og i seinere år har internasjonale avsløringer som Panama-papers gitt ny informasjon om problemets omfang og organisering. Når det gjelder selskapsskatt rettes søkelyset nå mot de internasjonale mediegigantene som effektivt flytter sin profitt til lavskattland eller skatteparadiser. Utviklingen viser at stadig mer av skattebyrden faller på alminnelige lønnstakere. Over det meste av verden øker forskjellen mellom de rikeste og resten av befolkningen.

Derfor er det både nyttig og fortjenstfullt at stortingsrepresentant Marianne Marthinsen og LO-rådgiver Marita Walberg nå har utgitt ei bok om hvordan Norge kan bekjempe skadelig skatteplanlegging. Ifølge de to forfatterne flytter selskaper kunstig overskudd ut av Norge og til lavskattland for 40 milliarder årlig. Marthinsen og Walberg mener nye tiltak vil kunne stenge denne muligheten og sikre Norge 10 milliarder kroner i skatteinntekter. I kampen mot skatteflukt foreslår de bl.a. kildeskatt på renter og royalty, sterkere offentlig markedsmakt med svarteliste for statlige investeringer og styrking av Skatteetaten.

Dette handler ikke bare om rettferdig fordeling av skattebyrdene, men også om like konkurransemuligheter for selskaper som bare har virksomhet i Norge. Situasjonen bør ligge til rette for en bred politisk enighet om tiltak. Men som Marianne Marthinsen påpeker, hersker det matthet og apati blant politikere på dette området. Det hele er faglig komplekst og innhyllet i krevende juss. Nettopp derfor er det politikernes oppgave å skjære igjennom og levere resultater.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.