Stenger musikksider for studenter

Amerikanske universiteter sperrer tilgangen til de mest populære musikkstedene på nettet. Studentene ruster seg til kamp mot sensuren.

Over 70 amerikanske universiteter har lagt inn filtre som hindrer nedlasting av musikkfiler. Årsaken skal være at datasystemene sprenges av musikktrafikken.

Undersøkelser viser at studenter som laster ned musikk okkuperer opp til 60 prosent av universitetstrafikken på nettet - noe som hindrer studenter og ansatte fra å bruke internett til akademisk arbeid.

Derfor har blant annet University of Illinois tatt i bruk filtre for å stanse tilgangen til musikksider som Napster - hvor man kan lokalisere og laste ned MP3-musikkfiler, skriver BBC Online.

Et isfjell

Universitetet sier at bare denne ene siden på det travleste står for nesten to tredjedeler av internettrafikken.

- Dette er ikke en kostnad vi er villige til å ha, sier Bob Foertsch.

En gruppe studenter som protesterer mot lignende sanksjoner ved Indiana University sier at rundt 70 universiteter nå er nektet tilgang til Napster.

- Dette er bare toppen av isfjellet, sier Chris White som samkjører datanettverkene ved Universitetet i Oregon. Han sier at et lignende program «iMesh» som brukes til å laste ned filmer begynner å bli populært, og at Illinois-universitetet allerede har installert filtre også mot «iMesh».

Til retten

Napster-talskvinne Elizabeth Brooks sier at selskapet er klar over «båndviddeproblematikken» og «vi jobber sammen med universitetene for å løse dette».

Førsteårsstudenten ved Universitetet i Indiana, Ryan Bruner har nå 2700 navn på listet på nettstedet «Studenter mot Universitetssensur». Gruppen håper på 10.000 navn før de vil prøve saken rettslig.

- Det er en studentrettighet å få se hva vi ønsker på internett, sier Bruner.