Sterk debattbok

Geir Follevåg drøfter viktige temaer på en overbevisende måte.

Dette er ei lita bok som stillferdig, på en klok måte og med stort alvor griper inn både i sommerens debatt om adopsjon og forhold mellom innvandrere og nordmenn.

Adoptert identitet bygger på en artikkel i tidsskriftet Syn og Segn fra 2001 og på forfatterens hovedfagsoppgave i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen i 2000 om Friedrich Nietzsches selvbiografi «Ecce homo». Det er sjelden det blir gode bøker av et slikt utgangspunkt, men Follevåg har på en måte som en ikke skulle tro var mulig, klart å gjøre dette stoffet til en lesbar og stort sett allment tilgjengelig tekst.

Dagbok

Framstillingen av stoffet er gitt formen av ei slags dagbok. Den første datoen i boka er 19. mars 2001 og slutter med 9. januar 2002 på forfatterens 28-årsdag. Framstillingen er imidlertid ikke kronologisk, men hopper fram og tilbake så det eldste datokapitlet er 17. mai 1977 da den vel tre år gamle Choi Yung-Wook ankommer Fornebu og sine nye foreldre i Norge og får navnet Geir Follevåg. Den siste datoen som har et eget kapittel, er 26. januar 2001, da den 15 år gamle Benjamin Hermansen fra Holmlia ble drept an nynazister. Follevågs beskrivelse av hvordan dette drapet virket på han, og som han sammenlikner med hvordan han reagerte da Arve Beheim Karlsen ble funnet druknet, er sterk lesning.

Brukbar teori

Noen steder fungerer ikke elementene av selvbiografi, Nietzsche-kommentar og tegneserieanalyse like godt sammen. Men en utvilsom styrke ved teksten er at forfatteren ikke må vise fram og bruke all den teorien han utvilsomt har lært, han klarer den vanskelige kunsten å benytte seg bare av den han har bruk for.

De siste 20 sidene av boka er fotnoter. Her viser Follevåg seg som en dreven debattant. Notene som imøtegår Valgerd Svarstad Haugland og Anita Apelthun Sæle er tankevekkende. Forfatteren argumenterer overbevisende for at den som hevder at identitet først og fremst dreier seg om å vokse opp med biologiske foreldre og som lager politikk på dette grunnlaget, har tenkt for grunt.