Sterk uenighet i P4

Mens flere programansatte i P4 ifølge klubbledelsen vurderer å si opp, betegner radiosjef Svein Larsen de omstridte forslagene om kostnadskutt som «helt udramatiske».

Ledelsen og de ansatte i P4 hadde fredag et allmøte der Larsen la frem ledelsens synspunkter, men ingen konkrete forslag om kostnadsreduksjoner. Allmøtet kom istand etter at programsjef Svein Torgersen sa opp sin stilling i protest mot mulige nye kutt i programvirksomhetens kostnader.

Nestleder Eirik Torbjørnsen sier at redaksjonsklubben støtter Torgersen og betegner stemningen blant de programansatte som «demoralisert og oppgitt», mens Svein Larsen mener redaksjonen dramatiserer en normal budsjettprosess.

Lønnsom

- Kostnadene i P4 er doblet på fire år. P4 møter økende konkurranse og nye utfordringer på flere felter, samtidig som vi har planer om investeringer utenlands. Da er det klart vi må vurdere vår kostnadstruktur grundig, sier Svein Larsen.

Larsen lover at det ikke blir oppsigelser og hevder at hensikten med kostnadsreduksjonene ikke først og fremst er å øke utbyttet til eierne.

P4 hadde i årets ni første måneder et overskudd før skatt på 54,6 millioner, som innebærer en driftsmargin på 28,2 prosent, noe som er svært høyt uansett bransje.

- I fjor tok eierne ut 30 millioner i utbytte. Det er bare ulovlig våpenhandel og kokainsmugling som er mer lønnsomt pr snute enn P4, sier redaksjonsklubbens nestleder.

Produktkvalitet

Svein Larsen sier at han ikke vil foreslå kostnadsreduksjoner som kan føre til at P4 mister lytteroppslutning.

Redaksjonsklubben mener dette blir et uunngåelig resultat av kutt i programbudsjettene. - Det er allerede spart inn en god del, og det er ikke en krone mer å spare dersom dette ikke skal gå ut over radioproduktet, sier Torbjørnsen.

(NTB)