- Sterke møter

Christian Borch tok med seg kamera til dødens venterom i Huntsville, Texas.

- I Texas råder cowboy-kulturen fremdeles. Dødsstraffen praktiseres etter «hang'em high»-prinsippet, sier NRK-journalisten.

Christian Borch (55) er programleder for årets tv-aksjon som i år er til inntekt for Amnesty International. Søndag viser han første del av dokumentaren fra «death row» i Texas.

Texas går baklengs

Borch har møtt dødsdømte fanger, familiene deres og ansatte i fengslet Ellis Unit. Der venter 450 fanger på døden.

- Texas går baklengs i forhold til andre siviliserte land. Ingen andre demokratier henretter flere i forhold til innbyggertall. Samtidig er USA et land vi identifiserer oss med. Dermed blir kontrasten så stor, sier Borch.

NRK-journalisten er selv motstander av dødsstraff under alle omstendigheter. Etter grundig sjelegransking sa han nei til å overvære en henrettelse.

- Det var en vanskelig avgjørelse. Journalistisk er jeg usikker på om det var riktig. Men jeg vil ikke gå inn på systemets premisser, vil ikke bli en del av prosessen ved å være vitne, sier han.

Amnesty International har en lang vei å gå i kampen mot dødsstraff i USA.

- Dødsstraffen er overhodet ikke et politisk tema i USA. Politikerne er livredde for å framstå som «soft on crime» , sier Borch.

- Rolige og klare

Møtet med de dødsdømte fangene har gjort sterkt inntrykk på ham.

- De dødsdømte er rolige, klare og artikulerte. På mange måter virker det som om de er kommet et hakk lenger i sin forståelse enn vi utenfor fengslet, sier Borch.

Søndag synger Anne Grete Preus «Verden er et vakkert sted» på Amnesty-aksjonen.

Hun har vært heltidsengasjert i Amnestys arbeid de siste tre månedene, og har spesialskrevet låta.

- Jeg har prøvd å speile Amnestys sjel, forklarer Preus.

I «Verden er et vakkert sted» forteller hun blant annet historiene til tyrkiske Döne Talun, serbiske Todor Bogdanovic og amerikanske Robin Lucas.